ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | Να δηλωθούν τα όπλα κυνηγίου

20130417-113020.jpg

Από την αστυνομική διεύθυνση Κυκλάδων δημοσιοποιήθηκε ανακοίνωση σήμερα (17|4) που αφορά στους κατόχους κυνηγετικών όπλων. Είναι η ακόλουθη:

«Καλούνται οι κάτοχοι κυνηγετικών όπλων, των οποίων οι άδειες ισχύος έχουν λήξει ή λήγουν άμεσα και δεν έχουν προβεί στην ανανέωση τους, να μεταβούν στα Αστυνομικά Τμήματα ή Τμήματα Ασφαλείας του τόπου κατοικίας τους, προκειμένου να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ανανέωσή τους.

Τονίζεται ότι, σύμφωνα με το Ν.2168/1993, η μη έγκαιρη ανανέωση της άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου συνιστά παράνομη κατοχή κυνηγετικού όπλου, για την οποία προβλέπονται τόσο διοικητικές όσο και ποινικές κυρώσεις.
Επισημαίνεται η ευνοϊκή ρύθμιση του Ν. 3944/2011 σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι:
«Ο κάτοχος κυνηγετικού όπλου που δεν έχει εφοδιαστεί με την προβλεπόμενη άδεια κατοχής, δεν υπέχει ποινική ευθύνη αν με δική του θέληση και πριν εξετασθεί με οποιονδήποτε τρόπο για παράνομη κατοχή κυνηγετικού όπλου από την αρχή υποβάλλει στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας κατοχής και καταβάλει για την έκδοσή της το 20πλασιο των τελών που προβλέπονται κάθε φορά».

Συνεπώς, οι κάτοχοι κυνηγετικών όπλων των οποίων οι άδειες κατοχής έχουν λήξει και δεν ανανεώθηκαν, καθώς και οι κάτοχοι αδήλωτων κυνηγετικών όπλων έχουν πλέον τη δυνατότητα να προβούν στην ανανέωση-έκδοση σχετικών αδειών σύμφωνα με όσα εξειδικευμένα ορίζει η παραπάνω ρύθμιση χωρίς να υποστούν κάποια νομική συνέπεια.
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές».