22 Μαρτίου 2013 | Παγκόσμια ημέρα νερού | Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό

ΟΧΙ στην ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών ύδρευσης

water2
Ρεπορτάζ από την εφημερίδα «Τα Νέα Πάρου – Αντιπάρου» της 23|03|13

Με αφορΜΗ την παγκόσµια ηµέρα νερού θέλουµε να καταδείξουµε την αρνητική παγκόσµια εµπειρία από την ιδιωτικοποίηση του νερού, πως, µε ποιο τρόπο  και από ποιους προωθείται  και να αναδείξουµε τον ρόλο και το έργο των Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης. Επιστηµονικές µελέτες  αποδεικνύουν ότι σε ολόκληρο τον κόσµο, όπου υπήρξε ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών ύδρευσης, αυτή συνοδεύτηκε από υποβάθµιση της ποιότητας του νερού, αύξηση της απώλειας νερού, υποβάθµιση των υποδοµών και αύξηση των τιµών.

Με την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών…
diafimisi_entipa_mikro_1…παροχής νερού  δεν διευκολύνεται η πρόσβαση στο νερό σε χαµηλού εισοδήµατος νοικοκυριά, τα πλεονάσµατα δεν επενδύονται στα συστήµατα ύδρευσης αλλά διανέµονται ως κέρδη στους συµµετέχοντες ιδιώτες και δεν  γίνονται κεφαλαιοποιήσεις αλλά επικεντρώνονται στη  βραχυπρόθεσµη εξοικονόµηση κερδών. Η καλή λειτουργία της ύδρευσης απαιτεί ενδυνάµωση των δηµοσίων υπηρεσιών ύδρευσης και τοπικό δηµοκρατικό έλεγχο και διαχείριση των νερών. Πόλεις σε όλο τον κόσµο αντιµετωπίζουν τις αποτυχίες της ιδιωτικοποίησης του νερού. Η άνιση πρόσβαση, η αθέτηση υποσχέσεων, οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι και τα σκανδαλώδη περιθώρια κέρδους ωθούν τους Δήµους και τους πολίτες να ξαναπάρουν πίσω τον έλεγχο αυτού του κοινωνικού αγαθού και υπηρεσίας.

Σήµερα η ασκούµενη µνηµονιακή αδιέξοδη πολιτική που προωθεί µε κάθε τρόπο το ξεπούληµα και τις ιδιωτικοποιήσεις δηµοσίων κοινωνικών αγαθών µε την υπάρχουσα και νέα νοµοθεσία που ετοιµάζει, φοβόµαστε ότι θα οδηγήσει στην απαξίωση των υπηρεσιών των Δηµοτικών Επιχειρήσεων  Ύδρευσης µε στόχο την ευκολότερη πώληση τους σε ιδιώτες και σε πολυεθνικές. Ο κίνδυνος αυτός απειλεί και την Παριανή κοινωνία. Οι  διοικούντες  µας  φαίνεται  να τον αγνοούν ή να τον υποτιµούν, όπως δείχνουν οι µέχρι τώρα ενέργειες και µη ενέργειές τους, στρώνοντας  το δρόµο της απαξίωσης των υπηρεσιών της ΔΕΥΑΠ  και των εργαζοµένων σε αυτήν.

Αντί η Διοίκηση να αξιολογήσει σωστά τις συνθήκες και να σταθεί στο πλάι των εργαζοµένων για να αντιµετωπίσουµε από κοινού τις επερχόµενες δυσκολίες επέλεξε τώρα, να βρισκόµαστε σε αντίπαλο στρατόπεδο έχοντας ανάµεσα µας όλα τα γεγονότα πού έχουν προηγηθεί.


Περασμένα ναι,ξεχασμένα όχι
…και εξοφλημένα όχι

Παρά το ότι έχουν περάσει τέσσερις (4) µήνες από τη δηµοσιοποίηση σε αρµόδια θεσµικά όργανα των αυθαιρεσιών και της αυταρχικής συµπεριφοράς της Διοίκησης της Δηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης ΠΑΡΟΥ που είχαν σαν αποτέλεσµα την παράνοµη παρακράτηση σηµαντικού µέρους των µισθών µας για έναν ολόκληρο χρόνο, καθώς και τη δηµιουργία σοβαρών προβληµάτων στην εύρυθµη λειτουργία της και στην εργασιακή ειρήνη, παρά τις αποφάσεις του Δηµοτικού Συµβουλίου Πάρου για αποκατάσταση της νοµιµότητας στη ΔΕΥΑΠ, µέχρι σήµερα δεν έχουν αλλάξει τα δεδοµένα των αποκαλύψεων και καταγγελιών µας, λίγες αλλαγές έγιναν και αυτές κρύβουν υποκρισία, αφού τα πάντα ξεκινούν και καταλήγουν στο ίδιο πρόσωπο.

Μέχρι και σήμερα

ΔΕΝ έχουν ακόµα υπολογιστεί και επιστραφεί τα παράνοµα παρακρατηθέντα ποσά από τους µισθούς µας του 2011 και 2012.
ΔΕΝ έχει ακόµα υπολογιστεί σωστά ο µισθός µας για το έτος 2013.
ΔΕΝ µας δίδονται νόµιµες παροχές (γάλα από το 2010).
ΔΕΝ έχει επέλθει ισορροπία εργασιακών σχέσεων, επιθυµητή και αποτελεσµατική συνεργασία µε την Διοίκηση που µε την υποκρισία και την αδιαλλαξία της δεν συνδράµει σ΄αυτή.

Περαιτέρω η Διοίκηση µας ΔΕΝ έλαβε υπόψη της την οµόφωνη απόφαση της Γ. Συνέλευσης µας για καταβολή των οφειλοµένων στο τέλος Φεβρουαρίου 2013 επικαλούµενη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ.

ΔΕΝ µας κάλεσε σε διαπραγµάτευση αλλά ΕΠΕΒΑΛΕ την εξόφληση µας έως το τέλος Οκτωβρίου 2013 χωρίς καµιά εγγύηση για αυτό.
ΔΕΝ
φρόντισε παρά τις επισηµάνσεις µας για την έγκαιρη και σωστή µετάβαση στις νέες εργασιακές σχέσεις που ήδη έχουν επέλθει από 01-01-2013 µε τον Ν. 4093/2012 (υπερωρίες, βάρδιες επιφυλακές κλπ.), µε αποτέλεσµα ένα λειτουργικό αλαλούµ µε ατυχείς πειραµατισµούς που δηµιουργούν αλυσιδωτά προβλήµατα.
ΔΕΝ επεδίωξε την ενηµέρωση και την εξεύρεση λύσεων σε υπαρκτά λειτουργικά προβλήµατα σε συνεργασία µε άλλες ΔΕΥΑ και την ΕΔΕΥΑ.
Επίσης ΔΕΝ άλλαξε η σύνθεση του Δ.Σ. ΔΕΥΑΠ σύµφωνα µε τις υπάρχουσες διατάξεις.

Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι η σηµερινή Διοίκηση της ΔΕΥΑΠ δεν είναι αυτή που απαιτούν οι συνθήκες και οι συγκυρίες της εποχής µας. Όµως δυσαρέσκεια και απορίες µας έχει προκαλέσει και η στάση του κ. Δηµάρχου Πάρου και των Δηµοτικών Συµβούλων της πλειοψηφίας απέναντι στο µείζον ζήτηµα της διοίκησης και διαχείρισης της Δηµοτικής Επιχείρησης και απέναντι στην προσωποκεντρική διοίκηση της που λειτουργεί αυθαίρετα, παράνοµα, παράλογα, αυταρχικά και υποκριτικά, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Πιστέψαµε ότι µετά από αυτά τα γεγονότα ο κ. Δήµαρχος και οι κ.κ. Δηµοτικοί Σύµβουλοι της πλειοψηφίας έχοντας πρωτίστως ηθική υποχρέωση θα διαχώριζαν τη θέση τους από τις απαράδεκτες αυτές πολιτικές και πρακτικές που καταγγείλαµε και θα αναλάµβαναν την πολιτική ευθύνη και δράση. Αντίθετα βάπτισαν «αναντικατάστατο» και «καταλληλότερο» τον Προέδρο του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ και εγγυητές της καλής λειτουργίας της άπαντες του Διοικητικού Συµβουλίου της  και έδωσαν άφεση αµαρτιών.

Ιδιαίτερη αίσθηση µας προκάλεσε η επίθεση του κ. Δηµάρχου στην προσπάθεια µας να αναδείξουµε τη σοβαρότητα, το βάθος και τις διαστάσεις του προβλήµατος, µε φράσεις «δεν θα µας υποδείξετε εσείς…», «…να φύγουν οι εργαζόµενοι» ξεχνώντας τα λεγόµενα του περί «δεύτερου Λιµενικού Ταµείου» και το γεγονός ότι κατά την πρόταση µοµφής που τέθηκε στο Δηµοτικό Συµβούλιο δεν µας επετράπη η αναλυτική έκθεση των προβληµάτων στην Δηµοτική Επιχείρηση που µέχρι σήµερα υφίστανται.

Το μέλλον Αγώνας…

Οι πρακτικές αυτές άσκησης εξουσίας δεν αρµόζουν στο σήµερα, που κύρια χρειάζεται αποκοπή από το κατεστηµένο και ουσιαστική αντιµνηµονιακή πολιτική βούληση από την πλευρά της ευρύτερης Διοίκησης µας. Δεν αρµόζει σε µας, στην ΔΕΥΑΠ, και στους Παριανούς πολίτες αυτή η υπερµνηµονιακή πολιτική που επιβάλλεται συστηµατικά πολλά χρόνια πριν, µε κύριο εκφραστή τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ, υποτιµώντας την επιχείρηση εσωτερικά και ισοπεδώνοντας µας εργασιακά και µισθολογικά.

Επισηµαίνουµε πέραν των µισθολογικών, τις περικοπές στην συντήρηση του στόλου των αυτοκινήτων της ΔΕΥΑΠ µε αποτέλεσµα να είναι πλέον επικίνδυνα για την ασφάλεια µας. Επισηµαίνουµε ακόµα τις σοβαρές περικοπές σε προσλήψεις προσωπικού ειδικοτήτων.

Η πολιτική της Διοίκησης της ΔΕΥΑΠ εδώ και χρόνια βασίζεται στις περικοπές αυτές σε βάρος µας, στην ποδοπάτηση των εργασιακών µας σχέσεων, στην καταστρατήγηση της εργασιακής ειρήνης και του αισθήµατος δικαιοσύνης, µέσα σε κλίµα τροµοκρατίας, µε παρακρατήσεις από µισθούς και παροχές. Με την τακτική αυτή εξοικονόµησαν οι διοικούντες και συνεχίζουν να εξοικονοµούν χιλιάδες ευρώ  σε µια προσπάθεια να κλείνουν τις «ψηφοθηρικές» τρύπες και άστοχα ανοίγµατα της επιχείρησης χωρίς να δώσουν πίσω στους καταναλωτές συµπολίτες µας ούτε ένα ευρώ, τουλάχιστον διευρύνοντας και επικαιροποιώντας το κοινωνικό τιµολόγιο εντάσσοντας σε αυτό και άλλες νεοδηµιουργηθείσες από την κρίση ευπαθείς κοινωνικές οµάδες (νεόπτωχοι, οικογένειες χωρίς κανένα εργαζόµενο, µονογονεϊκές οικογένειες κ.α.). Αυτή η πολιτική σε συνδυασµό µε την κυβερνητική µνηµονιακή βάρβαρη και αδιέξοδη πολιτική λιτότητας και πωλήσεων – ιδιωτικοποιήσεων δηµοσίων αγαθών, µε την υπάρχουσα νέα νοµοθεσία, χωρίς προσλήψεις τακτικού προσωπικού, χωρίς το εργαλείο της επιφυλακής και των υπερωριών φοβόµαστε ότι θα οδηγήσει µε µαθηµατική ακρίβεια στην απαξίωση των υπηρεσιών της ΔΕΥΑΠ και κάθε άλλης ΔΕΥΑ και στην ευκολότερη πώληση τους σε ιδιώτες επενδυτές και πολυεθνικές, στρεβλώνοντας την πραγµατικότητα και ρίχνοντας το βάρος σ’ εµάς τους εργαζόµενους καταλογίζοντας µας ευθύνες όπως συνηθίζεται αυτή την εποχή.

Οι συνέπειες και οι επιπτώσεις στη ζωή όλων µας από την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών ύδρευσης, όπως προαναφέραµε έχουν καταδειχτεί από τη διεθνή εµπειρία και επιφέρουν σοβαρές βλάβες στο Δηµόσιο συµφέρον. Μέχρι σήµερα γνωρίζουµε πολύ καλά ότι η ΔΕΥΑ ΠΑΡΟΥ στέκεται στα πόδια της επειδή µεγάλο φορτίο σηκώνεται από εµάς µε φιλότιµο, µεγάλη προσπάθεια και «χορηγίες» και τώρα, ενάντια στις επερχόµενες καταστάσεις κρούουµε τον κώδωνα του κινδύνου στην κοινωνία της Πάρου, διεκδικούµε και απαιτούµε:

 

Το νερό να παραμείνει Δημόσιο αγαθό

Την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Τιµολογιακή πολιτική προσαρµοσµένη στις σηµερινές ανάγκες της κοινωνίας µε ιδιαίτερη ευαισθησία στις ευπαθείς οµάδες πληθυσµού. Την εύρυθµη και σύννοµη λειτουργία της ΔΕΥΑΠ και την κατά το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου. Τη διασφάλιση των εργασιακών, θεσµικών και µισθολογικών µας δικαιωµάτων και κατακτήσεων.

Τελειώνοντας, δηλώνουµε προς πάσα κατεύθυνση ότι, εάν στο κοντινό µέλλον η ΔΕΥΑΠ οδηγηθεί σε κλείσιµο είτε γιατί πωλείται, είτε γιατί απορροφάται από τον Δήµο, θεωρούµε από σήµερα προσχεδιασµένη τη πορεία αυτή από αυτούς οι οποίοι υπηρετούν συµφέροντα που καθορίζουν και καταστρέφουν τις ζωές όλων µας αυτή τη περίοδο. Ήδη έχει δροµολογηθεί η πώληση των ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ και η ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ στοχεύει επάνω µας.

Στα σχέδια αυτά λέµε ΟΧΙ.
Επιτακτική είναι η ανάγκη το Δηµοτικό Συµβούλιο Πάρου να ασχοληθεί σοβαρά µε το θέµα».

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
δικός μου

Το κείµενο αυτό είναι αφιερωµένο στην Δηµοτική Αρχή Πάρου και στον πιο µνηµονικακό δήµαρχο, τον αγαηπτό Χρ. Βλαχογιάννη. Το κείµενο έχει υπογράψει το Σωµατείο Εργαζοµένων ΔΕΥΑΠ του Δήµου Πάρου. Παριανοί εργαζόµενοι και πολίτες των οποίων την διοικητική µέριµνα έχετε κάθε ηµέρα τα τελευταία χρόνια. Το παραπάνω κείµενο το γράφουν κάποιοι που σας έχουν ψηφίσει, κάποιοι που παλαιότερα σας σέβονταν ως συνεργάτες και ίσως κάποιοι που ήταν φίλοι σας.

Το έχουν υπογράψει άνθρωποι που δεν αναµιγνύονται στα κοινά, όπως οι πολιτικοί και οι δηµοσιογράφοι. Αυτό το κείµενο δεν το έχω γράψει εγώ, για να το διαψεύσετε.

Σας το αφιερώνω όµως, ως την καλύτερη απάντηση στα φληναφήµατα της νέας παραληρηµατικής παράστασης που δώσατε στη συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου Πάρου της 22|3 κατά την οποία επιβεβαιώσατε τα πάντα όσα αποκάλυψαν «Τα Νέα Πάρου – Αντιπάρου» στις 16|3 σχετικά µε την επικίνδυνη αδιαφορία σας όσο αφορά το συνολικό έργο του αεροδροµίου που µπορεί να γίνει κάποτε, αλλά και της λακκούβας που σκάβεται τώρα, για την οποία τόσο υπερηφανεύεστε εσείς και ο αρχυπουργός του µνηµονίου και του «ΝΑΙ σε ΟΛΑ», της καταστροφής της χώρας και των νέων ανθρώπων της, Γιάννης Ραγκούσης.

Έτσι, για να δούµε για άλλη µία φορά, ποιος λέει αλήθεια και ποιος λέει ψέµατα σε αυτόν τον τόπο. Θυµίζουµε ότι µόνο η εφηµερίδα µας είχε αναδείξει το πρόβληµα των εργαζόµενων της ΔΕΥΑΠ, µόνο όταν το δηµοσιεύσαµε ήρθε η υπόθεση στο δηµοτικό συµβούλιο και στο φως.
Και τότε για ψέµατα µιλάγατε.

Κ. Ν. ΔΡΑΓΑΤΗΣ