Σεμινάρια από τον Εμπορικό Σύλλογο

eisigites-oaed

Ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Πάρου – Αντιπάρου, θα υλοποιήσει πρόγραμμα επιμόρφωσης εργοδοτών, διάρκειας 10 ωρών, για «θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας στις επιχειρήσεις»,
Στην Αντίπαρο:

Για επιχειρήσεις οι οποίες υπάγονται στη Γ’ κατηγορία (Επιχειρήσεις γεωργικές, κτηνοτροφικές, εμπορικές, εστιατόρια, επικοινωνίες, μεταφορές, αποθηκεύσεις, τράπεζες και λοιπά οικονομικά ιδρύματα, ασφάλειες, διεκπεραιώσεις υποθέσεων, ενοικιάσεις κινητών και ακινήτων, διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες όλων των κλάδων της οικονομικής δραστηριότητας), τις παρακάτω μέρες και ώρες:

ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΑΛΟΥΔΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΜΑΙΟΥ 2013, 15.00 έως 20.00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΑΛΟΥΔΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΜΑΙΟΥ 2013, 11.00 έως 16.00

Τέλος, ενημερώνει, ότι  ο Σύλλογος μας συνεχίζει την συλλογή αιτήσεων για τα παρακάτω σεμινάρια κατάρτισης,καθημερινά  στο γραφείο του συλλόγου ή επικοινωνώντας στο τηλέφωνο 2284022262.

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Β’ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (35 ΩΡΕΣ)

Επιχειρήσεις επισκευής και συντήρησης μεταφορικών μέσων, πρατήρια υγρών και αέριων καυσίμων, επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, επιχειρήσεις κατασκευής παντός είδους από ξύλο, επιχειρήσεις κατασκευής και επισκευής παντός είδους από μέταλλο, επιχειρήσεις παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών, κατεργασίας δερμάτων και γουναρικών και κατασκευής παντός είδους από ύφασμα, δέρμα και γούνα, οικοδομικά και άλλα παρόμοια τεχνικά επαγγέλματα, όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις όπως εκτυπώσεις, εκδόσεις, τοποθετήσεις υαλοπινάκων, κλιματιστικών κλπ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Γ’ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (10 ΩΡΕΣ)

Επιχειρήσεις γεωργικές, κτηνοτροφικές, εμπορικές, εστιατόρια, επικοινωνίες, μεταφορές, αποθηκεύσεις, τράπεζες και λοιπά οικονομικά ιδρύματα, ασφάλειες, διεκπεραιώσεις υποθέσεων, ενοικιάσεις κινητών και ακινήτων, διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες όλων των κλάδων της οικονομικής δραστηριότητας.

diafimisi_entipa_mikro_teliko