Εμπορικός Σύλλογος | Συνεδρίαση διοικητικού συμβουλίου

conference-table_2262106
Την Πέμπτη 18|04|13 και ώρα 21:00 στην αίθουσα του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ανακοινώσεις Προέδρου

2. Υπογραφή Πρακτικών
3. Διαχείριση και Συντονισμός Διοικητικού Συμβουλίου Εμπορικού Συλλόγου Πάρου – Αντιπάρου
4.
Ενημέρωση για την Πανκυκλαδική Έκθεση
5.
Σεμινάρια επιμόρφωσης
6.
Ενημέρωση ΤΟΠΣΑ, αρμοδιότητες  Προέδρου, Διαχειριστή, Υπεύθυνου πράξης, Υπεύθυνου οικονομικού αντικειμένου της πράξης.