Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πάρου | Τα θέματα

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου θα πραγματοποιηθεί την 2η Απριλίου 2013  ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:00 στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Πάρου στην Παροικιά για συζήτηση και ψήφιση στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
diafimisi_entipa_mikro_telikoΘέμα 1ο Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης, δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Πάρου οικονομικού έτους 2013 (Π.Δ.113/2010 και άρ.72 ν.3852/2010).
Θέμα  2ο Εγκριση ανάληψης πολυετών υποχρεώσεων, δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Πάρου οικονομικού έτους 2013 (με αρ. 40917/9-11-2012 εγκύκλιος Υπ. Εσωτερικών και άρ.5 ν.4089/26-10-2012).
Θέμα   3ο  Καθορισμός όρων δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού εξεύρεσης και μίσθωσης   εδαφικής έκτασης στην Τοπική Κοινότητα Λευκών Δ- Πάρου προς χρήση στάθμευσης οχημάτων.
Θέμα  4ο  Καθορισμός όρων δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού εξεύρεσης και μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πάρου.
Θέμα  5ο  Ασκηση κυρίας παρέμβασης του κου Γεωργίου Χανιώτη κατά του Δήμου Πάρου.
Θέμα  6ο  Καθορισμός τέλους χρήσης δημοτικού χώρου για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2013.
Θέμα 7ο  Εγκριση πρακτικών πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση  ενός δημοτικού ακινήτου στη θέση Αγιος Ιωάννης Δέτης της Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας Δ- Πάρου για χρήση καρνάγιου.
Θέμα 8ο Ορισμός Δικαστικού Επιμελητή για την άσκηση αναγκαστικών μέτρων είσπραξης οφειλών  του Δήμου Πάρου.
Θέμα  9ο  Ανάθεση υδραυλικής μελέτης απορροής ομβρίων παραλιακής οδού.
Θέμα  10ο Ανάθεση μελέτης στατικής ενίσχυσης πολιτιστικού κέντρου Μαρμάρων.
Θέμα 11ο Ανάθεση μελέτης αισθητικής αποκατάστασης όψεων κτιρίων παραλιακού μετώπου (ΑΠΟ ΛΙΜΑΝΙ ΕΩΣ ΜΠΟΥΝΤΑΡΑΚΙ) – αρχιτεκτονική αποτύπωση.
Θέμα 12ο Εγκριση καταβολής αποζημίωσης μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2013 στην Εταιρία ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ Α.Ε. για την εργασία: παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα των οικισμών  Δ-Πάρου.
Θέμα 13ο Εγκριση καταβολής αποζημίωσης μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2013
Στον ΝΤΕΤΖΟΝΑΗ ΠΙΕΤΕΡ (DEDGJONAJ  PJETER) για την εργασία: παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση και κλαδονομή δημοτικών πάρκων Δ-Πάρου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Βλαχογιάννης Χρήστος