Η «Σονάτα» στην Αθήνα από Παριανούς

image123
Ο Σύλλογος Παρίων – Αντιπαρίων η « Εκατονταπυλιανή »
σας προσκαλεί στην Θεατρική παράσταση:
«Η ΣΟΝΑΤΑ ΤΟΥ ΣΕΛΗΝΟΦΩΤΟΣ» του Γιάννη Ρίτσου,
σε σκηνοθεσία ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΣΟΦΙΑΝΟΥ – ΜΟΣΧΟΥΛΑΣ ΚΟΝΤΟΣΤΑΥΛΟΥ
στις 6 & 7 Απριλίου 2013, ώρα 20.00
ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ICOM
Οδός: Αγίων Ασωμάτων 15 Θησείο, 10553 Αθήνα