Προετοιμάζεται με συμμαχίες το Συντονιστικό

Συμφωνίες με Νάξο για τη δημόσια υγεία
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Το αεροπλάνο της Πάρου καρφωμένο στο έδαφος

kentro_ygeias
Ρεπορτάζ από την εφημερίδα «Τα Νέα Πάρου – Αντιπάρου» 9|03|13
Την Τετάρτη 7|2 πραγµατοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση µεταξύ του Συντονιστικού των Φορέων της Πάρου και της Επιτροπής Αγώνα της Νάξου για την Υγεία. Σύµφωνα µε ανακοίνωση που εκδόθηκε από την πλευρά του Συντονιστικού Πάρου «σ΄ ένα κλίµα αλληλεγγύης και συνεργασίας τονίστηκε ότι µόνο ο συντονισµένος και διαρκής αγώνας των τοπικών κοινωνιών  µπορεί να ανακόψει την κατάρρευση των δοµών Δηµόσιας Υγείας, συνέπεια των µνηµονιακών πολιτικών λιτότητας. Μόνο ο συντονισµένος αγώνας µπορεί να οδηγήσει στη στελέχωση του Κ.Υ. Πάρου, και στην άρση της συγχώνευσης του Νοσοκοµείου Νάξου µε αυτό της Σύρου, και στην…
diafimisi_entipa_mikro_teliko…παράλληλη ανάπτυξή του.

Στη συνάντηση εξετάστηκαν τα προβλήµατα της Α’-βάθµιας, Β’-βάθµιας, και επείγουσας ιατρικής στα δυο νησιά και τις Κυκλάδες γενικότερα. Εκτιµήθηκε ότι η επεξεργασία  και διεκδίκηση ενός κοινού και ενιαίου σχεδιασµού υγειονοµικών δοµών για την νησιωτική µας περιοχή, µε γνώµονα την δωρεάν και δηµόσια υγεία, καθώς και η αξιοποίηση κάθε φορέα, που λειτουργεί στα νησιά µας και στο κέντρο, θα συµβάλλει στον συντονισµό των προσπαθειών µας.

Ειδικά για τις αεροδιακοµιδές διαφάνηκε ότι η εξυπηρέτηση των επειγόντων περιστατικών και της Νάξου από το ασθενοφόρο αεροπλάνο του Βελέντζειου Ιδρύµατος της Πάρου, είναι εφικτή, ασφαλής, και οικονοµικότερη, και πρέπει άµεσα να υλοποιηθεί µε κρατική επιχορήγηση. Τέλος συµφωνήθηκε να κλιµακωθούν οι δράσεις µας σε παγκυκλαδικό  επίπεδο, και να ενεργοποιηθούν οι φορείς των νησιών».

Άλλη διάσταση

Από την ανακοίνωση έχουµε καινούρια δεδοµένα: α) Είναι σαφές ότι ο αγώνας διαφορετικών νησιών για το σύστηµα δηµόσιας υγείας στις Κυκλάδες συντονίζεται, β) Έχουµε µία πρώτη συµφωνία µεταξύ των επιτροπών που διεκδικούν την επίτευξη των στόχων σε επίπεδο Πάρου και Νάξου µε σκοπό την κοινή αγωνιστική κινητοποίηση και γ) Έχουµε για πρώτη φορά την θετική ανταπόκριση των φορέων της Πάρου να χρησιµοποιηθεί το αεροπλάνο του νησιού µας για τις αεροδιακοµιδές και της Νάξου.

Το τελευταίο είναι ένα ιδιαίτερο άνοιγµα. Προφανώς, προµηνύει κακά δεδοµένα για τη δυνατότητα του αεροπλάνου µας να συνεχίζει να πετά µε τον τρόπο που το ξέραµε µέχρι σήµερα. Γι’ αυτό µάλλον, εξετάζεται το ενδεχόµενο να ενισχυθεί το πεδίο δράσης του, δηλαδή εκτός από την Πάρο και την Αντίπαρο, να εξυπηρετεί και το νησί της Νάξου, µε σκοπό το υπουργείο υγείας να «συγκινηθεί», ώστε να λυθεί επιτέλους το ζήτηµα της απρόσκοπτης χρηµατοδότησης στη λειτουργία του.

Το παράδοξο

Είναι ότι µαθαίνουµε για τόσο σοβαρά ενδεχόµενα µε αφορµή µία συνάντηση µε επιτροπή εκπροσώπων της Νάξου. Δεν έχουµε διαβάσει σχετική ανακοίνωση από το Βελέντζειο ίδρυµα, δεν έχουµε ακούσει να συζητείται τίποτε στο δηµοτικό συµβούλιο της Πάρου. Θυµίζουµε ότι το Συντονιστικό Φορέων Πάρου είναι ένα όργανο που στηρίζεται στην ηθική δέσµευση των εκπροσώπων φορέων του νησιού µας να συνδράµουν στον κοινό αγώνα για την ενίσχυση του δηµόσιου τοµέα υγείας.

Δεν αποτελεί θεσµικά κατοχυρωµένο όργανο να αποφασίζει για τη χρήση περιουσιακών στοιχείων ιδρυµάτων, ούτε να αποφασίζει για τη χάραξη πολιτικής από την πλευρά του Δήµου Πάρου. Υπάρχει η βεβαιότητα ότι τα µέλη του Συντονιστικού δεν συµπεριέλαβαν στην ανακοίνωσή τους την πρόταση νέου τρόπου διαχείρισης του αεροπλάνου υγείας της Πάρου τυχαία. Είµαστε σίγουροι ότι οι εκπρόσωποι των φορέων δεν θα προέβαιναν σε αγνόηση αρµόδιων φορέων, αν δεν είχαν προηγηθεί συζητήσεις για το πρόβληµα λειτουργίας που υπάρχει µε το αεροπλάνο. Είµαστε σίγουροι ότι το Συντονιστικό έχει ενηµερωθεί από αρµόδιους του Δήµου και του Βελεντζείου ότι το αεροπλάνο λόγω έλλειψης χρηµάτων έχει καθηλωθεί στο έδαφος. Γεγονός που έχει αποσιωπηθεί από τον Παριανό λαό µε ευθύνη των αρµόδιων του Βελέντζειου και της Δηµοτικής Αρχής.

Έτσι, το Συντονιστικό παίρνει τα πράγµατα ως δεδοµένα και συνεπώς, προσπαθεί να αναζητήσει λύσεις. Από καιρό υπήρχε ανεπίσηµη διαρροή ότι το Βελέντζειο που ήταν µέχρι σήµερα ο πλέον συνεπής χρηµατοδότης της λειτουργίας του αεροπλάνου υγείας, αντιµετωπίζει σοβαρότητα οικονοµικά προβλήµατα, αφού λέγεται ότι έχουν καταρρεύσει τα έσοδα του από το ακίνητο που ενοικιάζει στο κέντρο της Αθήνας. Η εταιρεία που το µισθώνει, λέγεται ότι δεν έχει τη δυνατότητα πια να πληρώνει τα ενοίκια και έτσι, το Βελέντζειο δεν έχει πλέον έσοδα.

Ο Δήμος

Από την άλλη πλευρά η δηµοτική αρχή του Χρ. Βλαχογιάννη και παρά του ότι ο ίδιος είναι αντιπρόεδρος και στο Βελέντζειο Ίδρυµα, δεν κατόρθωσε ποτέ να αναλάβει να επιλύσει το πρόβληµα σταθερής θεσµικής κατοχύρωσης του αεροπλάνου και συνεπώς, απρόσκοπτης χρηµατοδότησής του. Η δηµοτική αρχή Χρ. Βλαχογιάννη δεν συνέχισε, ούτε ποτέ ενθάρρυνε την τακτική της πρώτης περιόδου λειτουργίας του αεροπλάνου, δηλαδή να πετά µε χορηγίες Παριανών ή ανθρώπων που αγαπούν την Πάρο και έχουν οικονοµική δυνατότητα να συνδράµουν.

Από την άλλη ο π. υπουργός Γ. Ραγκούσης που αξιοποίησε θετικά κατά τη θητεία του ως δήµαρχος την ιδέα του Ευ. Ακάλεστου να αποκτήσει και η Πάρος (όπως η Σαντορίνη) πτητικό µέσο υποστήριξης του τοµέα υγείας, δεν φρόντισε ως σηµαίνον πολιτικό πρόσωπο σε πανελλαδικό επίπεδο, ούτε καν όταν έγινε υπουργός την ανάγκη να κατοχυρωθεί για πάντα η λειτουργία του αεροπλάνου. Αυτό αποκτά άλλη διάσταση, αν σκεφτεί κανείς πόσες ψήφους πήρε σε δύο δηµοτικές εκλογές ο Γ. Ραγκούσης χάρη του αεροπλάνου. Δηµιουργείται βάσιµα η εντύπωση ότι τελικά, αξιοποίησε το αεροπλάνο προς όφελος των ντόπιων πολιτών και βοήθησε στη λειτουργία του, µόνο για όσο διάστηµα η πολιτική του καριέρα εξαρτιόταν από τους Παριανούς. Όταν βρέθηκε στην κεντρική πολιτική σκηνή µε πρόθεση να πολιτευτεί στην Αθήνα, ξέχασε το αεροπλάνο.

Από συζητήσεις που κατέγραψε η εφηµερίδα µας, εκτιµούµε ότι οι εχέφρονες άνθρωποι του νησιού µας, δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβληµα να µοιραζόµαστε το αεροπλάνο και µε την Νάξο, όπως δεν είχαµε κανένα πρόβληµα να το µοιραζόµαστε µε την Αντίπαρο. Όµως, τα πράγµατα πρέπει να είναι ξεκάθαρα και οι πολιτικές ευθύνες, όσο και η έλλειψη ικανότητας κάποιων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και τα καθήκοντα τους πρέπει να καταγράφονται. Κυρίως, γιατί έχουν ωφεληθεί «κάποιοι» υποσχόµενοι άλλα κατά το παρελθόν, ενώ κατέληξαν να πράττουν άλλα.

Η ΝΔ Πάρου περιμένει γιατρούς

Μία ανακοίνωση δηµοσιοποίησε την εβδοµάδα που µας πέρασε η τοπική οργάνωση της ΝΔ, η οποία αφορά τις εξελίξεις γύρω από το Κέντρο Υγείας Πάρου. Ακολουθεί η ανακοίνωση:
«Λόγω πολλών ερωτήσεων από συµπολίτες µας για τους εκ περιτροπής παιδιάτρους, των 15 ηµερών που είχε δεσµευθεί η 2η ΔΥΠΕ, η Τ.Ο. Πάρου – Αντιπάρου της Νέας Δηµοκρατίας είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την στελέχωση του Κέντρου Υγείας Πάρου µε δύο επικουρικούς Ιατρούς (παιδίατρο και ορθοπεδικό) σε λίγες ηµέρες, ώστε να πλαισιώσουν τους νέους, γυναικολόγο καρδιολόγο παθολόγο που έστειλε το υπουργείο προ 3µήνου».

Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, προς το παρόν, κανένας νέος µόνιµος γιατρός δεν έχει έρθει στο Κέντρο Υγείας Πάρου. Έχουν έρθει οι δύο επίκουροι προ τριµήνου στους οποίους αναφέρεται και η ανακοίνωση, οι οποίοι όµως δεσµεύονται να µείνουν στις θέσεις τους µόνο για το υπόλοιπο ενός έτους, δηλαδή η σύµβαση τους λήγει σε 9 µήνες. Αναµένονται άλλοι δύο πάλι µε ετήσια σύµβαση, ενώ η προσωρινή λύση των επισκεπτών παιδιάτρων από νοσοκοµεία του Πειραιά, ένας διαφορετικός κάθε 15 ηµέρες, δεν έχει ενεργοποιηθεί.