Νέες προτάσεις Λιμενάρχη

Για την άγρα πελατών

paros_problita
Ρεπορτάζ από την εφημερίδα «Τα Νέα Πάρου – Αντιπάρου» της 2|03|13

Μετά από τις προτάσεις που είχε καταθέσει ο Λιµενάρχης Πάρου κ. Κ. Γιαλελής στο πλαίσιο του διαλόγου που πραγµατοποιείται κάθε χρονιά τέτοια περίοδο µεταξύ εκπροσώπων των τοπικών αρχών του νησιού, µε σκοπό την προετοιµασία για τη θερινή σεζόν, ο Λιµενάρχης κατέθεσε ακόµη ένα κείµενο µε τις απόψεις του για το χρονίζον ζήτηµα της άγρας πελατών – τουριστών στην περιοχή του λιµανιού.

Τις προτάσεις του τις απευθύνει σε όλα τα σωµατεία και τους συλλόγους που έχουν µέλη τα οποία ασχολούνται επαγγελµατικά µε την…
diafimisi_entipa_mikro_teliko…τουριστική οικονοµία, αλλά και όλους τους σχετιζόµενους φορείς, όπως ΔΟΥ, Δήµο, υπουργείο ναυτιλίας, ακόµα και Εισαγγελία. Να θυµίσουµε ότι παλαιότερα µε απόφαση του Εισαγγελέα Σύρου είχαν ληφθεί επιπλέον µέτρα για την πάταξη του φαινοµένου της άγρας. Δηλαδή µέτρα µε ισχύ νόµου, επιπλέον από αυτά που προέβλεπε το νοµοθετικό πλαίσιο εκείνης της εποχής.

Κάθε χρόνο

Θα πρέπει σε αυτό το σηµείο να αναφέρουµε ότι η κατάθεση προτάσεων εκ µέρους του Λιµεναρχείου Πάρου δεν είναι κάτι νέο. Σχεδόν κάθε χρόνο κατατίθενται παρόµοια µε αφορµή τη λειτουργία επιτροπών του Δήµου. Από πληροφορίες γνωρίζουµε ότι κατά τη φετινή περίοδο, ο Λιµενάρχης θέλησε να εκτεθούν και στην δηµοσιότητα, ώστε να µην καλλιεργείται ανέξοδα από άλλους παράγοντες του νησιού ότι το Λιµεναρχείο Πάρου χαίρεται να επιβάλλει µέτρα εναντίον των επαγγελµατιών και γενικά των πολιτών, χωρίς να συνδράµει την κοινωνία του νησιού µε προτάσεις προληπτικού περιεχοµένου, έγκαιρά.

Επίσης, άλλοι παρατηρητές ισχυρίζονται ότι ο Λιµενάρχης θέλει να έχει ξεκάθαρη θέση η υπηρεσία του έναντι εκπροσώπων της τοπικής πολιτικής οι οποίοι σε παράπονα επαγγελµατιών και πολιτών κατά τη διάρκεια του Καλοκαιριού για διάφορα προβλήµατα που παρουσιάζονται (κυκλοφοριακό, άγρα, παρεµπόριο, στάθµευση κλπ) παραπληροφορούν τους παραπονούµενους, ότι τάχα έχει ευθύνες για µέτρα που δεν ελήφθησαν έγκαιρα, το Λιµεναρχείο.

Το κείμενο

Ο Λιμενάρχης Πάρου Κ. Γιαλελής

Ο Λιμενάρχης Πάρου Κ. Γιαλελής

«1. Επανερχόµενοι στο θέµα της άγρας πελατών και αξιολογώντας την κτηθείσα – µέχρι σήµερα – γνώση και εµπειρία µας, απόρροια της καθηµερινής παρουσίας και εργασίας µας στο λιµένα Παροικιάς, φρονούµε ότι δυνάµεθα να θεωρήσουµε ως κοινώς παραδεκτές (από όλους τους εµπλεκόµενους – ήτοι δηµόσιες Υπηρεσίες, φορείς, επιχειρηµατίες, λοιποί εργαζόµενοι), τις ακόλουθες διαπιστώσεις – επισηµάνσεις:
(α) Ο χώρος που – εδώ και χρόνια – έχει καθορισθεί, για την υποδοχή αποβιβαζόµενων επιβατών, κρίνεται – αναµφισβήτητα – ανεπαρκής, λαµβάνοντας υπ΄ όψιν την ιδιαίτερα αυξηµένη κίνηση που παρουσιάζει το λιµάνι κατά την τουριστική περίοδο (µε τη διακίνηση χιλιάδων ταξιδιωτών και εκατοντάδων οχηµάτων καθηµερινώς), καθώς και το µεγάλο αριθµό των ιδιοκτητών και υπαλλήλων ξενοδοχειακών µονάδων και ενοικιαζοµένων δωµατίων, που προσέρχονται στο συγκεκριµένο σηµείο.
(β) Η υφιστάµενη κατάσταση, σε συνδυασµό µε την εν γένει διαρρύθµιση του λιµανιού και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του, αυξάνει σηµαντικά τον κίνδυνο πρόκλησης σοβαρού ατυχήµατος (π.χ. παράσυρση παιδιού ή ηλικιωµένου ή ΑΜΕΑΙ από διερχόµενο φορτηγό όχηµα, λεωφορείο κ.λπ).
(γ) Συνεκτιµωµένων διαφόρων αναφερόµενων δυσκολιών και προβληµάτων (π.χ. υποστελέχωση Υπηρεσιών), το Λιµεναρχείο Πάρου – κατά γενική οµολογία – τελικώς είναι η µόνη τοπική Αρχή, που µε τρόπο συστηµατικό αναλαµβάνει – στο µέτρο του εφικτού – ενέργειες καταπολέµησης του φαινοµένου, επωµιζόµενη συχνά ευθύνες, οι οποίες ενδέχεται σε ορισµένες περιπτώσεις και να µην άπτονται της κατά νόµο απολύτως τυπικής αρµοδιότητός της.
(δ) Τη θερινή περίοδο, γινόµαστε αποδέκτες δυσµενών σχολίων και παραπόνων, για την εικόνα που παρουσιάζει η ευρύτερη περιοχή πέριξ του λιµανιού, κατά τις ώρες καταπόπλου επιβατηγών πλοίων, κυρίως συνεπεία της συµπεριφοράς ιδιοκτητών τουριστικών µονάδων, αλλά και υπαλλήλων τους.
(ε) Περαιτέρω, καταγράφονται περιστατικά έντονων προστριβών µεταξύ επαγγελµατιών, µε αποτέλεσµα να καθίσταται αναγκαία η παρέµβαση των στελεχών µας, για να επανέλθει η τάξη στο λιµάνι.
(στ) Σε άλλες περιπτώσεις, περιέρχονται σε γνώση µας διαµαρτυρίες για ιδιοκτήτες και υπαλλήλους ξενοδοχείων ή επιχειρήσεων ενοικίασης δωµατίων ή εγκαταστάσεων CAMPING, οι οποίοι επικαλούνται αναµονή βεβαιωµένων κρατήσεων προκειµένου να λάβουν άδεια εισόδου στο λιµάνι, ωστόσο, στη συνέχεια, εκµεταλλευόµενοι το συνωστισµό (και ίσως κάποια στιγµιαία αδυναµία επιτήρησής τους από την πλευρά των βαθµοφόρων του Λ/Χ Πάρου), προβαίνουν στη διενέργεια άγρας πελατών.

2. Τούτων δοθέντων – και πέραν των πάγιων µέτρων (προληπτικών και κατασταλτικών), που θα εξακολουθήσουµε να λαµβάνουµε, για την ασφαλή και οµαλή λειτουργία του λιµένα Παροικιάς και τη βέλτιστη δυνατή εξυπηρέτηση των διακινούµενων επιβατών και οχηµάτων, συναφώς παρακαλούµε όπως ενηµερώσετε άµεσα τα µέλη σας ότι στο εξής:
(i) Όσοι αναµένουν επιβάτες, για τους οποίους έχουν αποδεδειγµένα βεβαιωµένη κράτηση καταλύµατος, θα επιτρέπεται να παραµένουν µόνο παραπλεύρως του στεγάστρου επιβατών (στη δυτική πλευρά – προς την Πύλη Β), σε ειδικά οριοθετηµένο – για το σκοπό αυτό – ξεχωριστό χώρο (εντός κιγκλιδωµάτων).
(ii) Στο χώρο που σήµερα χρησιµοποιείται από τα άτοµα, τα οποία υποδέχονται ταξιδιώτες, θα επιτρέπεται η παραµονή µόνο ιδιοκτητών επιχειρήσεων (και όχι υπαλλήλων τους), εξαιρουµένων τυχόν περιπτώσεων εξουσιοδότησης προς συγκεκριµένο εργαζόµενο, νοµίµως απασχολούµενο στη µονάδα, φορολογικώς ενήµερο και βεβαίως νοµίµως διαµένοντα στη χώρα (εάν πρόκειται για αλλοδαπό).

3. Παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη διευκρίνιση ή πληροφορία, προσβλέποντας στην κατανόηση και πολύτιµη συνεργασία σας, στο πλαίσιο της επίτευξης των κοινών µας στόχων, όσον αφορά στην ποιοτική αναβάθµιση του λιµένα Παροικιάς (και του νησιού µας γενικότερα), φέροντας σε γνώση σας ότι σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης µη συµµόρφωσης, θα κινούµε – ως οφείλουµε – τη διαδικασία επιβολής των προβλεπόµενων κυρώσεων, εξετάζοντας και το ενδεχόµενο ποινικής αξιολόγησης της υπόθεσης, πάντοτε σε συνεννόηση µε την οικεία Εισαγγελική Αρχή.

4. Οι Υπηρεσίες που κοινοποιείται το παρόν (πλην Εισαγγελίας και 6ης ΠΕΔΙΛΣ – ΕΛΑΚΤ), παρακαλούνται για την ενηµέρωσή τους και τις – κατά την κρίση τους – δικές τους ενέργειες επί του θέµατος.

Ο Λιµενάρχης
Πλωτάρχης ΛΣ
Γιαλελής Κων/νος».

Και αντιδράσεις

Ωστόσο, επειδή η εφηµερίδα µας καταγράφει όλες τις απόψεις, οφείλουµε να δηµοσιοποιήσουµε σήµερα ότι σχετικά µε τις προτάσεις του Λιµενάρχη Κ. Γιαλελή που η εφηµερίδα µας δηµοσιοποίησε στο φύλλο µε ηµεροµηνία 16|2 και οι οποίες αφορούσαν σε µέτρα για καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών κατά την προσεχή τουριστική περίοδο, υπήρξαν και αντιδράσεις. Μία ενυπόγραφη παραλάβαµε µέσω του ιστότοπου µας http://www.parosnewsblog.gr στον οποίο αναδηµοσιεύθηκε το κείµενο των προτάσεων Λιµενάρχη. Παραθέτουµε λοιπόν, τις αντιρρήσεις του ιδιοκτήτη µίας εκ των εγκαταστάσεων θαλασσίων αθληµάτων στο νησί µας, του κ. Γεωργουδάκη, ο οποίος καταγγέλλει τη στάση του Λιµενάρχη Κ. Γιαλελή όσο αφορά τις απόψεις του περί νοµιµότητας ή όχι των επιχειρήσεων που ασχολούνται µε το Kite serf. Παραθέτουµε το σχετικό κείµενο:

Γ. Γεωργουδάκης: «Μας τα λέει πολύ ωραία ο Κύριος λιµενάρχης, αλλά εδώ υπάρχει ένα λάθος τραγικό. Στην παράγραφο (ιδ) υπάρχει παράνοµη πρόταση…
O νόµος λέει: Στην εκµίσθωση & άσκηση του KITESURF & WINDSURF µπορούν να δραστηριοποιούνται και να εκµισθώνονται (σ.σ: οι εξοπλισµοί) παράλληλα από τον ίδιο πάροχο/επιχείρηση ΝΟΜΙΜΑ µε βάση το ΦΕΚ 444 των κανονισµών/νόµου του θαλάσσιου σπορ kitesurf.

Αυτό σηµαίνει ότι στην περιοχή της Πούντας ΝΟΜΙΜΑ µπορούν να γίνονται και τα 2 αυτά σπορ. Είναι απαράδεκτο oι τοπικές αποφάσεις των αρχών να έρχονται εναντία τους διεθνές και εθνικούς κανονισµούς/νόµους. Δεν µπορεί να συνεχίσουν να υφίστανται. Αποτελούν µόνο τοπικιστικά συµφέροντα για λίγους που µόνο κακό στην τουριστική εικόνα του νησιού µας µπορούν να κάνουν. Aς µην αφήνουµε άλλο µερικούς, να δηµιουργούν παραβλήµατα στον τουρισµό µας, ο τουρισµός είναι ό,τι µας έµεινε σε αυτή τη χώρα για ανάπτυξη. Έλεος! Σεβασµός, αγάπη προς την Ελλάδα µας».

Αναδηµοσιεύουµε και την επίµαχη πρόταση από το κείµενο του Λιµενάρχη Γ. Γιαλελή, προκειµένου να την θυµηθούν οι αναγνώστες: «[…] (ιδ) Διαδικτυακή προβολή της δυνατότητας εκµίσθωσης/κίνησης/χρήσης αετοσανίδων στην Πούντα Παροικιάς και ιστιοσανίδων στις νοτιοανατολικές ακτές της Πάρου (Χρυσή Ακτή – Τσερδάκια – Πούντα Μπιτς – Λογαράς), καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και όχι µόνο το καλοκαίρι (για ατοµική αναψυχή, ανάγκες προπόνησης κ.λπ).
Με λίγα λόγια, ο κ. Γ. Γεωργουδάκης αντιδρά σε περσινή απόφαση του Λιµενάρχη να µην ασκείται το windserf παράλληλα µε το kiteserf στην Πούντα, απόφαση που αναφέρεται και «περνά» ως δεδοµένο στην φετινή ανακοίνωση προτάσεων του δεύτερου για µέτρα. Τονίζουµε ότι ο Γ. Γεωργουδάκης έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη για τη συγκεκριµένη υπόθεση.