Πώληση του Superfast VI από την ATTCA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Η ATTICA Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ εταιρεία του ομίλου που κατέχει και την Blue Star ανακοίνωσε την πώληση πλοίου που εργάζεται στις γραμμές της Αδριατικής. Η απόφαση του ομίλου για πώληση εκτιμάται ότι εντάσσεται στις ενέργειες της εταιρείας για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες ρευστότητας της και τις ταμειακές της απώλειες από την κρίση. Ακολουθεί το σχετικό κείμενο:
diafimisi_entipa_mikro_teliko«Η Διοίκηση της ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοινώνει ότι συνήψε συμφωνία με την Genting Group για την πώληση του πλοίου Superfast VI, έναντι συνολικού τιμήματος Ευρώ 54 εκατ. καταβλητέου τοις μετρητοίς. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές Απριλίου 2013 με την παράδοση του πλοίου. Το Superfast VI θα αντικατασταθεί στη γραμμή Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Ancona από άλλο πλοίο του Ομίλου.

Από την συναλλαγή αυτή η εκτιμώμενη ζημία για την Attica Group θα ανέλθει σε Ευρώ 6,3 εκατ. περίπου και θα περιληφθεί στα αποτελέσματα του 2012. Μετά την εξόφληση του τραπεζικού δανεισμού, της προμήθειας πώλησης του πλοίου και λοιπών εξόδων συναλλαγής, το εναπομείναν ποσό εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε ευρώ 21 εκατ. περίπου».