Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου 20|02 | Οι αποφάσεις

Στην Άμυνα η Δημοτική Αρχή

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

βρέθηκε στην αδύναμη θέση να υποστηρίξει την τραγική της οπισθοδρόμηση

Ρεπορτάζ από την εφημερίδα ΤΑ Νέα Πάρου – Αντιπάρου της 23|02|13

Στην τελευταία συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου Πάρου κυριάρχησαν τα θέµατα της έγκρισης ή όχι των προϋπολογισµών τριών νοµικών προσώπων του Δήµου. Η δηµοτική αρχή του δηµάρχου Χρ. Βλαχογιάννη βρέθηκε στην εµφανώς αδύναµη θέση να υποστηρίξει την τραγική οπισθοδρόµηση τουλάχιστον σε δύο από τα τρία νοµικά πρόσωπα για τη χρονιά που πέρασε και τη χρονιά που έρχεται…

diafimisi_entipa_mikro_telikoΔημοτικό Λιμενικό Ταμείο

Παρά τις φιλότιµες προσπάθειες που κάνει ο πρόεδρος του Στ. Γαβαλάς, οι οποίες αναγνωρίστηκαν από την αντιπολίτευση, η δηµοτική αρχή εµφανίστηκε για άλλη µία χρονιά (η 7η στη σειρά) να µην µπορεί να κάνει τίποτε ουσιαστικό για να αξιοποιήσει τα χρήµατα που συσσωρεύει το Δηµοτικό Λιµενικό Ταµείο από τα έσοδα του λιµανιού και των παραθαλάσσιων κοινόχρηστων χώρων που ενοικιάζει σε καφέ και άλλα καταστήµατα. Κατατέθηκε ένας πλασµατικός προϋπολογισµός που εµφανίζει ότι δήθεν θα γίνουν έργα σε ύψος πάνω από 4 εκ. ευρώ, εκ των οποίων όµως είναι ζήτηµα αν θα υλοποιηθούν µικροδαπάνες βελτιώσεων και υποχρεωτικών συντηρήσεων σε όλες τις λιµενικές εγκαταστάσεις της Πάρου σε ύψος 400.000 ευρώ. Τουλάχιστον αυτό κατέδειξε η περσινή εµπειρία.
Γιατί γίνεται αυτό;

Διότι υπάρχουν τα χρήµατα στο ταµείο του ΔΛΤ Πάρου – Αντιπάρου για να κατασκευαστούν έργα, αλλά δεν υπάρχουν µελέτες και προγράµµατα έτοιµα και ώριµα προκειµένου να εκτελεστούν τα έργα.

Το Λιµενικό Ταµείο Πάρου – Αντιπάρου, δεν έχει κατορθώσει µετά από 10 χρόνια λειτουργίας του να βρει ένα τρόπο είτε να στελεχωθεί από προσωπικό στο εσωτερικό του, είτε να µισθώνει µε αποτελεσµατικότητα υπηρεσίες από την αγορά για να υλοποιεί γρήγορα και αποτελεσµατικά τους στόχους του. Είναι γνωστό ότι η κυβέρνηση αργά ή γρήγορα θα βάλει «χέρι» και στα χρήµατα των Ταµείων αυτού του είδους και στους τοµείς αρµοδιότητας τους. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η περίπτωση της µαρίνας Νάουσας. Η Πάρος δεν έχει ακόµα εξασφαλίσει την σωστή λειτουργία του έργου (µετά από 5 περίπου χρόνια) και η κυβέρνηση σχεδιάζει να την πουλήσει σε Τούρκικα συµφέροντα, σύµφωνα µε σχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας.

Γράφονται λοιπόν τα χρήµατα ότι θα δαπανηθούν σε έργα, αλλά τελικά υλοποιούνται ελάχιστα για συντήρηση ή µικροεργάκια εδώ και εκεί.

Η Γρ. ΠΡΩΤΟΛΑΤΗ επικεφαλής της αντιπολίτευσης άσκησε κριτική για την πολιτική που εφαρµόζεται από τη διοίκηση του Δήµου στο ζήτηµα του ΔΛΤ. Πρότεινε στο Δήµαρχο επειγόντως να αλλάξει προτεραιότητες, και να ζητήσει από τους µηχανικούς του Δήµου να συνδράµουν το ΔΛΤ για να αξιοποιήσουν µε µελέτες άµεσα τα χρήµατα του Ταµείου. Επίσης, άσκησε κριτική ότι δεν προχωρά κανένα σοβαρό, λιµενικό έργο υποδοµής, όπως για παράδειγµα το λιµενικό καταφύγιο Αλυκής, που η παρούσα δηµοτική αρχή το έχει υποσχεθεί από τις εκλογές του 2002. Διατύπωσε την άποψη ότι όσο αφορά την Παροικιά, πρώτη προτεραιότητα του Ταµείου είναι η µελέτη χωροθέτησης χρήσεων στον κόλπο της Παροικιάς που δεν υπάρχει εδώ και χρόνια, έτσι, ώστε να µπορεί να εγκατασταθεί οποιοδήποτε έργο. Όπως για παράδειγµα τα ναύδετα για κρουαζιερόπλοια των οποίων δεν µπορεί να εγκριθεί η χρήση, χωρίς µία τέτοια µελέτη.

Ο Σ. ΚΑΣΤΡΟΥΝΗΣ εκπροσωπώντας την ΚΕΠ, είπε ότι δεν λαµβάνεται υπόψη για τα όποια έργα γίνονται οι περιβαλλοντικοί παράγοντες και ανέφερε το παράδειγµα βραχισµού στον Αµπελά, καθώς και των ναυδέτων που δεν µπορούν να τοποθετηθούν και να λειτουργήσουν στην Παροικιά.

Ο Κ. ΡΟΚΟΝΙΔΑΣ για λογαριασµό του τρίτου συνδυασµού της µειοψηφίας έθεσε το θέµα του τρόπου µε τον οποίο φτιάχνεται ο προϋπολογισµός του ΔΛΤ, που συµπεριλαµβάνει έργα που µεταφέρονται από χρονιά σε χρονιά λογιστικά, χωρίς να γίνονται ποτέ, ενώ παρατήρησε ότι υπάρχει επαναφορά έργων που έχει απορριφθεί η κατασκευή τους (ως µη συµφέρουσα) σε προηγούµενες συζητήσεις του δηµοτικού συµβουλίου, όπως είναι η επέκταση στο Βίντσι Παροικιάς. Ο Κ. Ροκονίδας ζήτησε να γίνει και µία µελέτη σκοπιµότητας, εάν συµφέρει να δηµιουργηθούν εγκαταστάσεις ναυδέτων στην Παροικιά, δεδοµένου ότι η κρουαζιέρα πια έλκει χαµηλού εισοδήµατος τουρίστες, ενώ η εγκατάσταση µεγάλων πλοίων εντός του κόλπου της Παροικιάς κοντά στις παραλίες της, εκτίµησε ότι πιθανόν να τις καταστρέψει, περισσότερο από ό,τι συµβαίνει µε τα πλοία της γραµµής. Υποστήριξε, ότι πρέπει να µελετηθεί τι συµφέρει την πρωτεύουσα, γι’ αυτό και έθεσε και αυτός το θέµα των µελετών που πρέπει να προηγηθούν για την Παροικιά.

Ο Χρ. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ παραδέχτηκε ότι δεν πρόκειται να γίνουν για άλλη µία χρονιά τα έργα που υπάρχουν στον προϋπολογισµό του ΔΛΤ, αλλά διατύπωσε την ελπίδα του ότι µε την αξιοποίηση ενός νέου νόµου ίσως να µπορέσουν να γίνουν προσλήψεις για να στελεχώσει υπηρεσίες το ΔΛΤ για να µπορεί να υλοποιήσει κάποτε σηµαντικό έργο. Επίσης, είπε ότι οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήµου έχουν πολύ δουλειά για της υποθέσεις του Δήµου και δεν µπορούν να βοηθούν παραγωγικά έργα των νοµικών προσώπων. Για τα ναύδετα κρουαζιέρας, παραδέχτηκε ότι ακόµα εξετάζεται, αν πρέπει να τα προµηθευτεί και να τα τοποθετήσει το ΔΛΤ.

Ο Γ. ΜΠΑΦΙΤΗΣ της «Πάρος ΑΞΙΑ» παρατήρησε ότι δεν έχουν προχωρήσει βασικές υποδοµές που έχουν εξαγγελθεί από καιρό ως απαραίτητες για τους επαγγελµατίες του τουρισµού, όπως είναι η ανακατασκευή των εγκαταστάσεων στο κεντρικό λιµάνι για να αναβαθµιστεί η είσοδος τουρισµού του νησιού, και οι εγκαταστάσεις πρόσδεσης κρουαζιερόπλοιων.

Οι συνδυασµοί της µειοψηφίας δεν ενέκριναν τον προϋπολογισµό του ΔΛΤ. Κριτική όµως ασκήθηκε στον πρόεδρο του ΔΛΤ και από το εσωτερικό του συνδυασµού του και συγκεκριµένα από τον προηγούµενο πρόεδρο Λ. Κοντό. Αφορµή στάθηκε η απόσυρση από το νέο προϋπολογισµό του έργου των πλωτών εξεδρών που επιθυµούσε να φτιαχτούν ο Λ. Κοντός στον κόλπο της Παροικιάς. Ο Στ. Γαβαλάς επικαλέστηκε µελέτες ειδικών που αναφέρουν ότι τέτοιες εγκαταστάσεις δεν θα µπορούσαν να πάρουν έγκριση τοποθέτησης για το λιµάνι της Παροικιάς και άφησε να εννοηθεί ότι ήταν πρόχειρη η όποια υπόσχεση ότι µπορούν να αγοραστούν, να τοποθετηθούν και να λειτουργήσουν.
Για την ΚΔΕΠΑΠ

Σκληρή ήταν η κριτική που ασκήθηκε για τον προϋπολογισµό της ΚΔΕΠΑΠ, αφού η αντιπολίτευση ισχυρίσθηκε ότι η επιχείρηση δεν παράγει πολιτισµό και έχει καταλήξει να κάνει κάποιες εκδηλώσεις «δηµοσίων σχέσεων», προκειµένου να ευχαριστεί ανθρώπους από τους οποίους µετά φιλοδοξεί να εκµεταλλευτεί τις ψήφους. Έγινε εκτενής αναφορά ότι από φέτος δεν λειτουργούν τα εικαστικά εργαστήρια, η φιλαρµονική και τα τµήµατα χορού, ενώ υπολειτουργεί και η σχολή µουσικής. Συνεπώς, η ΚΔΕΠΑΠ έχει χάσει και την χρησιµότητα της στο σκέλος της εκπαίδευσης σε τέχνες και στην διατήρηση της παράδοσης.

Εξηγήθηκε από τα στελέχη της ΚΔΕΠΑΠ που παρευρέθηκαν στο δηµοτικό συµβούλιο ότι τα τµήµατα δεν λειτούργησαν γιατί για πρώτη φορά εφέτος δεν εγκρίθηκαν οι προσλήψεις δασκάλων γι’ αυτά τα τµήµατα από τις αρµόδιες αρχές. Σε αυτή την αιτιολόγηση, από την πλευρά του συνδυασµού Πρωτολάτη αντιπαρατέθηκε η κριτική ότι η ΚΔΕΠΑΠ θα έπρεπε µε την εµπειρία τόσων χρόνων να είχε αξιοποιήσει τα πολλά χρήµατα που διαχειρίστηκε, ώστε να έχει κατοχυρώσει την αυτόνοµη και οικονοµικά ανταποδοτική λειτουργία της. «Θα έπρεπε να είχε γίνει πρόβλεψη», ειπώθηκε. Θα µπορούσε να είχε συνδεθεί το έργο της µε την τουριστική οικονοµία και το έργο των συλλόγων που ασχολούνται σοβαρά µε την παράδοση. Μάλιστα, τέθηκαν ερωτήµατα, όπως που χρησιµοποιήθηκαν οι επιδοτήσεις του Κράτους για διάφορα προγράµµατα που λειτούργησε η ΚΔΕΠΑΠ τα προηγούµενα χρόνια.

Η πρόεδρος της επιχείρησης Α. Κάγκανη είπε ότι το έργο που παράγει η ΚΔΕΠΑΠ είναι σπουδαίο, ενώ η διευθύντρια Ει. Κυριαζάνου είπε ότι είναι ντροπή να κατηγορείται η επιχείρηση επειδή κατάφερε να αξιοποιήσει πολλές επιδοτήσεις. Η Γρ. Πρωτολάτη εξήγησε ότι η κριτική δεν απευθύνεται στους υπάλληλους της επιχείρησης, αλλά στη διοίκηση του Δήµου που χαράζει πολιτική. Επίσης, εξήγησε ότι δεν είπε στην κριτική της ότι κακώς πάρθηκαν οι επιδοτήσεις, αλλά άσκησε κριτική διότι προφανώς δεν αξιοποιήθηκαν σωστά, ώστε να µπορεί η επιχείρηση να εδραιώσει τις υπηρεσίες, ώστε να µην χρειάζεται συνεχώς νέα έξοδα για να καλύψει τις ανάγκες της και έτσι να παράγει ελλείµµατα.

Ο Σ. Καστρουνής είπε ότι η παράταξη που εκπροσωπεί δεν εγκρίνει τα «πανηγυράκια» και ότι επιθυµεί έµφαση σε εκδηλώσεις ουσίας του Χειµώνα για τον µόνιµο πληθυσµό και όχι φιέστες για εντυπωσιασµό το καλοκαίρι.

Ο Κ. Ροκονίδας είπε ότι παρά τις όποιες προσπάθειες των εργαζόµενων σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις, η παράταξη του θεωρεί ότι από την ίδρυση τους οι δηµοτικές επιχειρήσεις έχουν φτιαχτεί για να καλύπτουν διάφορες «δουλειές» που δεν µπορούν να γίνουν εύκολα από τους κεντρικούς Δήµους εξαιτίας του πιο «σφιχτού» νοµικού καθεστώτος. Κατά τη γνώµη του θα είχε νόηµα η ΚΔΕΠΑΠ να στηρίζει απόλυτα και ουσιαστικά τα ερασιτεχνικά σωµατεία γιατί πιστεύει ότι µόνο αυτά µπορούν να παράγουν πολιτισµό.
Ο πεσιμισμός έγινε σημαία

Ο Δήµαρχος Χρ. Βλαχογιάννης αντιπαρήλθε την κριτική µε ένα επιχείρηµα που χρησιµοποιεί πολλές φορές. Είπε δηλαδή, ότι σε άλλους Δήµους οι υπάλληλοι των ΚΔΕΠΑΠ δεν πληρώνονται γιατί δεν υπάρχουν χρήµατα από κακή διαχείρηση. Θέλησε δηλαδή να «κατεβάσει τον πήχη» για άλλη µία φορά. Σε αυτό τον βοήθησε και η άποψη ενός συνδικαλιστή υπαλλήλου της ΚΔΕΠΑΠ που πήρε τον λόγο (Δ. Γεωργιάδης).

Βεβαίως, ο Χρ. Βλαχογιάννης δεν µας είπε ποτέ, γιατί δεν αντλεί παραδείγµατα από ΚΔΕΠΑ που λειτουργούν ακόµα υποδειγµατικά µε παραγωγή πραγµατικού πολιτισµού ή και αντίστοιχες εταιρείες Δήµων από την υπόλοιπη Ευρώπη που µεγαλουργούν. Η απάντηση είναι σαφής: διότι δεν διέθετε και δεν διαθέτει όραµα και πεποίθηση στόχων για τις δυνατότητες του νησιού.-

Και στην υπόθεση της ΚΔΕΠΑΠ οι συνδυασµοί της µειοψηφίας δεν ενέκριναν τον προϋπολογισµό.
Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Πολιτικής

Στην περίπτωση αυτού του νοµικού προσώπου ο συνδυασµός «Πάρος ΑΞΙΑ» και η ΚΕΠ ενέκριναν και ενθάρρυναν την ανάπτυξη του. Πρόκειται για ένα νέο νοµικό πρόσωπο που προέκυψε από το νόµο «Καλλικράτης» που συγχωνεύει υπηρεσίες όπως τα ΚΑΠΗ, παιδικούς σταθµούς κλπ, ενώ προστέθηκε και η υπηρεσία αρωγής σε αναξιοπαθούντες, λόγω κρίσης.

Η πρόεδρος Μ. Τριβυζά παρουσίασε τους στόχους για το 2013 που είναι η λειτουργία κοινωνικού παντοπωλείου και φαρµακείου, αλλά και η συντήρηση των υπαρχουσών υποχρεώσεων, δηλαδή των τριών ΚΑΠΗ και των δύο παιδικών σταθµών.

Η Γρ. Πρωτολάτη ενέκρινε τον προϋπολογισµό και έκανε θετικές προτάσεις. Δήλωσε ότι η παράταξη της βρίσκεται στη διάθεση του νοµικού προσώπου προκειµένου να προσφερθούν οι καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στους πολίτες και µάλιστα στους πιο «αδύναµους» αυτής της εποχής. Στο ίδιο πνεύµα κινήθηκε και ο Σ. Καστρουνής.

Ο Κ. Ροκονίδας ωστόσο, είπε ότι δεν µπορεί να ασχολούµαστε µόνο µε το να προσπαθούµε να παρηγορήσουµε τα θύµατα της κρίσης και όχι να καταπολεµούµε τις αιτίες που γεννούν την κρίση και παράγουν τα θύµατα της. Αν δεν το κάνουµε, σύντοµα όλοι θα βρεθούµε στο συσσίτιο, είπε, και ψήφισε παρών για τον προϋπολογισµό.