ΑΣΠ | Απάντηση Οικογένειας Κυλάκου, σε Ν. Τσιγώνια

Μάχαιραν έδωκες,

Μάχαιραν θα λάβεις

eas_parou_ktirio
Ρεπορτάζ από την εφημερίδα Τα Νέα Πάρου – Αντιπάρου της 23|02|13

Ειναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια «σερνόταν» η πληροφορία ότι ο παλαιός πρόεδρος της ΕΑΣΠ Αν. Κυλάκος είχε εκµεταλλευτεί τη θέση του στο συνεταιρισµό για να συναφθεί προνοµιακή σύµβαση υπέρ της κόρης του η οποία µίσθωνε ένα από τα ακίνητα της εταιρείας. Αυτή η µοµφή απέκτησε «πατρότητα» αφού την διατύπωσε ο νυν πρόεδρος της «Ένωσης» Ν. Τσιγώνιας εναντίον του απόντος τ. προέδρου Αν. Κυλάκου, κατά την τελευταία γενική συνέλευση της εταιρείας. Εκτενές ρεπορτάζ έχει δηµοσιεύσει η εφηµερίδα µας ήδη για το τι είχε συζητηθεί σε εκείνη τη γενική συνέλευση.

Αιτία των µοµφών Ν. Τσιγώνια για το ακίνητο, ήταν…
diafimisi_entipa_mikro_teliko…η κριτική που εκτιµά ότι ασκεί ο παλαιός πρόεδρος στις αποφάσεις του νυν. Η κόρη του παλαιού προέδρου στην οποία τελικά αφορά το ακίνητο, έστειλε στην εφηµερίδα µας επιστολή, προκειµένου να ξεκαθαρίσει τα πράγµατα και να αποκατασταθεί – όπως λέει – η αλήθεια, δεδοµένου ότι για την υπόθεση είχαν γίνει δηµοσιεύµατα (όχι στη δική µας εφηµερίδα)

Ακολουθεί η επιστολή της κ. Ελ. Ρούσσου:

«Το µαγαζί στην θέση «Βίντζι», στο οποίο αναφέρεστε, πράγµατι ενοικιάσθη από την υπογράφουσα σύµφωνα µε το από 10 Φεβρουαρίου 1992 µισθωτήριο, µε ενοίκιο αναπροσαρµοζόµενο κατ΄ έτος και απόλυτα εναρµονισµένο µε τις τρέχουσες αξίες των γύρω καταστηµάτων καθώς και των υπολοίπων µαγαζιών που η ΕΓΣ ενοικίασε την εποχή εκείνη, αξιοποιώντας την ακίνητη περιουσία της.

Έκτοτε, ουδέποτε υπήρξε η παραµικρή καθυστέρηση στην πληρωµή των ενοικίων, σε αντίθεση µε άλλα καταστήµατα τα οποία χρωστούν πολλά χρήµατα στην Ένωση. Φαίνεται όµως ότι αυτά δεν προκαλούν τα δυσµενή σχόλια της Παριανής κοινής γνώµης όπως αναφέρεται στην ιδιαιτέρου µεγέθους και χρώµατος αναφορά της εφηµερίδας. Με την Νο 07/23-11-2005 απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Ενώσεως ενεκρίθη το δικαίωµα µου επινοικίασης του καταστήµατος.

Μετά τις δηλώσεις και το δηµοσίευµα, εφ’ όσον πιστεύετε ότι η χρήση του καταστήµατος από εµένα, παρά την συνεπή καταβολή όλων των ενοικίων, εµποδίζει την δυνατότητα να ξεπεράσει η Ένωση τα οικονοµικά της προβλήµατα και ιδιαίτερα τις υποχρεώσεις της προς τους υπαλλήλους της και τους αγρότες, σας δηλώνω ότι από σήµερα το κλειδί του καταστήµατος είναι στην απόλυτη διάθεσή σας.

Με εκτίµηση
Ελένη Ρούσσου (το γένος Κυλάκου)
Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2013».

(σ.σ: Μαζί µε την επιστολή της η κ. Ε. Ρούσσου έχει επισυνάψει πρακτικό οµόφωνης απόφασης του Δ.Σ της ΑΣΠ την οποία συνυπογράφει το τότε µέλος της ΕΑΣΠ και νυν πρόεδρος Ν. Τσιγώνιας, καθώς και αντίγραφο µισθωτηρίου συµβολαίου)