Συνεδρίαση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου με ένα θέμα

 

ambelas

Την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2013 και ώρα 12.00 στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου (πλατεία Εκατονταπυλιανής, Παροικία) θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ  1ο  :     Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013