Οι παραδοσιακοί οικισμοί της Πάρου

 patelis_aggelosΆρθρο του Άγγελου Πατέλη από την εφημερίδα Τα Νέα Πάρου – Αντιπάρου της 02|02|13

Ειναι γεγονος ότι όλοι οι παραδοσιακοί οικισµοί της Πάρου µε τον τρόπο που είναι δοµηµένοι, δεν παρέχουν τις διευκολύνσεις που σε µεγάλο βαθµό σήµερα επιθυµούµε. Αυτός είναι ο κύριος λόγος που εδώ και λίγα χρόνια δεν είναι τόσο πυκνοκατοικηµένοι όσο παλαιότερα, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται προβλήµατα τόσο στους εναποµείναντες κατοίκους, όσο και στα καταστήµατα των παραδοσιακών οικισµών.

Αυτό συµβαίνει και µε τον παραδοσιακό οικισµό της Παροικιάς, που λίγα χρόνια πριν…

..έσφυζε από ζωή και από εµπορική κίνηση, µε όλα σχεδόν τα σπίτια κατοικηµένα και µε κάθε λογής καταστήµατα στον εµπορικό του δρόµο, τον αποκαλούµενο «δρόµο της αγοράς». Ένας οικισµός ιδιαιτέρου κάλλους, επίπεδος στο µεγαλύτερο µέρος του και προσβάσιµος από πολλά σηµεία περιµετρικά. Τα όποια προβλήµατα της περιοχής είναι γνωστά, γι’ αυτό δεν πρέπει να µένουµε στην απλή καταγραφή τους για µία ακόµη φορά, αλλά να βρούµε λύσεις προκειµένου να ανακάµψει στο βαθµό που είναι δυνατόν η εν λόγω περιοχή.

Για να συµβεί όµως αυτό πρωταρχικό στοιχείο είναι η βούληση, τόσο των κατοίκων και ιδιοκτητών ακινήτων όσο και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι κάτοικοι ασφαλώς πρέπει να φροντίζουν για τον εξωραϊσµό των κτηρίων τους (παραµεληµένα κτήρια δεν συµβάλλουν στην αναβάθµιση µιας περιοχής), αλλά και να προτείνουν λύσεις προς την τοπική αυτοδιοίκηση, λύσεις εφικτές λαµβανοµένων υπ’ όψιν όλων των παραµέτρων. Από ‘κει και πέρα το λόγο έχουν η Δηµοτική Αρχή (η εκάστοτε Δηµοτική Αρχή) και η Δηµοτική Κοινότητα της Παροικιάς, που πρέπει να δείξουν πόσο θέλουν και πόσο µπορούν να δώσουν λύσεις, γιατί είναι βέβαιο ότι στη συγκεκριµένη περίπτωση δυνατότητα λύσεων υπάρχει, όχι υποχρεωτικά κοστοβόρων.

Ασφαλώς κανείς δεν µπορεί να εγγυηθεί ότι τα όποια µέτρα θα λύσουν τα προβλήµατα του παραδοσιακού οικισµού ή ότι θα τονώσουν θεαµατικά της εµπορική κίνηση των καταστηµάτων του. Πεποίθηση όµως πολλών και δική µου είναι ότι θα συµβάλλουν σηµαντικά στη βελτίωση της τωρινής εικόνας.

Δεν είναι της παρούσης στιγµής να αναφερθώ σε προτάσεις, είναι καλύτερα να προηγηθούν αυτές των δηµοτών που όµως θα έπρεπε να έχουν κληθεί να τις διατυπώσουν µε την ευκαιρία του έργου της ανάπλασης του παραλιακού µετώπου της Παροικιάς. Οι δικές µας απόψεις σαν παράταξη ΠΑΡΟΣ ΑΞΙΑ αλλά και οι προσωπικές µου θέσεις, θα διατυπωθούν στον κατάλληλο χρόνο στο Δηµοτικό Συµβούλιο, που θέλω να πιστεύω ότι σύντοµα θα πρέπει να ασχοληθεί µε αυτό το θέµα, κάτι που δεν έχει γίνει µέχρι τώρα µε ευθύνη της Δηµοτικής Αρχής, αφού το πρόβληµα είναι γνωστό από ετών. Επιπλέον, από άτυπες συζητήσεις που έχουν γίνει κατά καιρούς έχω συµπεράνει ότι αυτά που σκέπτονται να προτείνουν οι δηµότες ούτε µεγάλο κόστος έχουν, ούτε είναι ανέφικτα.

Πρέπει να δοθεί λοιπόν η ευκαιρία σ’ αυτό το σηµαντικό κοµµάτι της Παροικιάς που επιζητεί να ξαναζήσει κάτι από τις παλιές καλές εποχές, να µπορέσει έστω και στη σηµερινή δύσκολη συγκυρία να ξαναβρεί ένα µέρος της παλιάς του ταυτότητας. Αυτό είναι το ελάχιστο που του οφείλουµε σαν δηµοτική παράγοντες του τόπου, πολύ περισσότερο όσοι από εµάς ζήσαµε και µεγαλώσαµε στο παραδοσιακό οικισµό της Παροικιάς. Είναι αυτονόητο ότι την ίδια ευαισθησία πρέπει να έχουµε για όλους του παραδοσιακούς οικισµούς της Πάρου και να παρεµβαίνουµε έγκαιρα και αποτελεσµατικά στον κατάλληλο χρόνο και όχι καθυστερηµένα και µετά από τις παρακλήσεις των δηµοτών.

* Δημοτικός Σύμβουλος ΠΑΡΟΣ ΑΞΙΑ