ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ | Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου | Τα θέματα

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την ΠΕΜΠΤΗ 28-02-2013 και ώρα 18.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

——————————————————————————————

diafimisi_entipa_mikro_telikoΘΕΜΑ 1: Παράταση σύμβασης συγκοινωνιακών έργων Δήμου Πάρου.
ΘΕΜΑ 2: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Πάρου για το Δ΄ τρίμηνο του οικονομικού έτους 2012.
ΘΕΜΑ 3: Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης καθώς και δέσμευσης και ψήφισης διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2012 Δήμου Πάρου.
ΘΕΜΑ 4: Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πάρου οικονομικού έτους 2013, βάσει της παρ. 7 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010.
ΘΕΜΑ 5: Διαγραφή τελών και προστίμων βεβαιωμένων ακαθαρίστων εσόδων και τελών διαμονής παρεπιδημούντων ετών 2002 και 2003  ( παρ. 1 άρθ. 174 του Ν. 3463/2006).
ΘΕΜΑ 6: Προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού προς εξεύρεση μίσθωσης ακινήτου για χρήση στάθμευσης οχημάτων στην Τοπική Κοινότητα Λευκών.
ΘΕΜΑ 7: Προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού προς εξεύρεση μίσθωσης ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 8: Παραχώρηση δημοτικού χώρου για χρήση από τη μη κερδοσκοπική και μη κυβερνητική οργάνωση «ΦΡΟΝΤΙΔΑ».
ΘΕΜΑ 9: Ορισμός  Ελεγκτών Ορκωτών Λογιστών για τον έλεγχο χρήσης οικονομικού έτους 2013 της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.