Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου 20 – 2 – 13 | Τα Θέματα

 

dim_sym_parou
Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 20-02-2013 και ώρα 18.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
diafimisi_entipa_mikro_telikoΘΕΜΑ 1: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου οικονομικού έτους 2013.
ΘΕΜΑ 2: Έγκριση Προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας, πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πάρου» οικονομικού έτους 2013.
ΘΕΜΑ 3: Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου.
ΘΕΜΑ 4: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Πάρου για το Δ΄ τρίμηνο οικονομικού έτους 2012.
ΘΕΜΑ 5: Συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού οχημάτων και γνωμοδότησης για την άρση κυκλοφορίας παλαιών οχημάτων Δήμου Πάρου.
ΘΕΜΑ 6: Απόφαση για άδεια εκσκαφής προς άρση καλωδιακής βλάβης του ΟΤΕ Α.Ε. στη θέση Παντάνασσα Νάουσας Δήμου Πάρου.
ΘΕΜΑ 7: Απόφαση σχετικά με τη λήξη μίσθωσης ακινήτων στη θέση  «Αλυκή» της Τοπικής Κοινότητας Αγκαιριάς Πάρου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Νηπιαγωγείου Αγκαιριάς.
ΘΕΜΑ 8: Έγκριση παραχώρησης χώρου διεξαγωγής αγώνων στην Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Πάρου (Α.Λ.Α.Π).
ΘΕΜΑ 9: Απόφαση σχετικά με την ένταξη του Δήμου Πάρου στο έργο «Κέντρα δια βίου μάθησης Δήμων Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου».
ΘΕΜΑ 10: Απόφαση για ανανέωση αδειών στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου καθώς και χορήγηση νέας άδειας στάσιμου εμπορίου.
ΘΕΜΑ 11: Ενημέρωση και απόφαση για τη μίσθωση ή μη των αιθουσών του χορευτικού συγκροτήματος, φιλαρμονικής ορχήστρας και εικαστικών εργαστηρίων.
ΘΕΜΑ 12: Απόφαση για νομιμοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών ιδιοκτησίας Δήμου Πάρου βάσει του Ν. 4014/2011.
ΘΕΜΑ 13: Απόφαση για καθορισμό θέσεων και ειδών πώλησης σε κοινόχρηστο δημοτικό χώρο από κατόχους αδειών παραγωγών και ζωγράφους.
ΘΕΜΑ 14: Απόφαση σε αίτημα καστανιά Ζαχαρία στην Τοπική Κοινότητα Λευκών.
ΘΕΜΑ 15: Απόφαση για αυθαίρετες κατασκευές εντός κοινοχρήστου χώρου στον οικισμό Λευκών.
ΘΕΜΑ 16: Απόφαση σε καταγγελία Παπαδοπούλου Μαρίας.
ΘΕΜΑ 17: Διαγραφή τελών και προστίμων βεβαιωμένων ακαθαρίστων εσόδων και τελών διαμονής παρεπιδημούντων έτους 2007 (άρθ. 174 του Ν. 3463/2006).