Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου ΚΔΕΠΑΠ | Τα θέματα

 

logo_kdepap

 

Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΔΕΠΑΠ Δήμου Πάρου θα πραγματοποιηθεί την18η Φεβρουαρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
diafimisi_entipa_mikro_1Θέμα1ο: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης σχετικά με την Α.Π. 83 /2013 Ανακοίνωση –Γνωστοποίηση
Θέμα2ο: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης σχετικά με την Α.Π. 84 /2013 Ανακοίνωση –Γνωστοποίηση
Θέμα3ο: Συζήτηση με τους Προέδρους των πολιτιστικών συλλόγων της Πάρου σύμφωνα με την υπ’αριθ. 191/2013 πρόσκληση της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.