Εκλογές στο ΝΟΠ

istioploiko_se_pleusi

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Ο.Π με την 489/18-01-2013 απόφαση του, συγκαλεί Γενική Συνέλευση των μελών του, που θα γίνει την Τετάρτη13/02/13 ώρα 17:30 στις εγκαταστάσεις του ομίλου περιοχή Λιβάδια. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

  • Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός 2012
  • Αρχαιρεσίες
  • Διάφορα θέματα

Δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με το καταστατικό του ομίλου, έχουν τα μέλη που είναι ταμειακώς εντάξει.