ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ | Συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής | Τα θέματα

oceb9cebacebfcebdcebfcebcceafceb1

Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 08/02/2013  και ώρα 13:00,στο Δημοτικό Κατάστημα , για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

diafimisi_entipa_mikro_11. Αποδοχή Δωρεάς Οχήματος Δήμου Αθηναίων βάση της υπ’αριθμό 30 με αρ.πρωτ.21358/31.01.13 απόφαση Δήμου Αθηναίων.
2. Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού με θέμα:»Προμήθεια Μονάδων Παραγωγής και Διάθεσης Πόσιμου Νερού»