Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου Νο2 | Προϋπολογισμός

dim_sym_parou

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την ΠΕΜΠΤΗ 31 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στo παρακάτω ένα θέμα της ημερήσιας διάταξης:
Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Πάρου οικονομικού έτους 2013 και ετήσιου προγράμματος δράσης 2013 σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 3463/2006 και τα άρθρα 266 & 267 του Ν. 3852/2010.