Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου Νο1 | Τα θέματα

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου θα πραγματοποιηθεί σήμερα 29-01-2013 και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

diafimisi_entipa_mikro_1ΘΕΜΑ 1: Καθορισμός τρόπου διάθεσης της χρηματοδότησης Δήμου Πάρου βάσει του άρθρου 27 του Ν. 3756/2009.
ΘΕΜΑ 2: Απόφαση για προκήρυξη νέου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου στον Άγ. Ιωάννη Δέτη Δ.Κ. Νάουσας Δ. Πάρου.
ΘΕΜΑ 3: Απόφαση για προκήρυξη νέου μειοδοτικού διαγωνισμού για εξεύρεση και μίσθωση ακινήτου στη Δ.Κ. Παροικίας προς χρήση αποθήκης για τις ανάγκες υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού.
ΘΕΜΑ 4: Απόφαση για χορήγηση άδειας κατασκευής πέργκολας στην Θ. Κυριακόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε..
ΘΕΜΑ 5: Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού ορίου κλήσεων από όργανα των Ο.Τ.Α. που κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.
ΘΕΜΑ 6: Συγκρότηση Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων Δήμου Πάρου για το έτος 2013.
ΘΕΜΑ 7: Ορισμός και έγκριση μελών των επιτροπών διεξαγωγής διαγωνισμών και παραλαβής που αφορούν έργα, προμήθειες, παροχή υπηρεσιών και μίσθωση ακινήτων.
ΘΕΜΑ 8: Οριοθέτηση Δημοτικού χώρου στην Τοπική Κοινότητα Αγκαιριάς.
ΘΕΜΑ 9: Ορισμός μέλους και αναπληρωτή στην επιτροπή αδειών εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής, παραλιακών χώρων ως πολυσύχναστων, πρόσληψη ναυαγοσωστών κλπ, σύμφωνα με το Γ. Κ. Λιμένα άρθρο 20 και ΠΔ 23/2000, άρθρο 1.
ΘΕΜΑ 10: Ορισμός μέλους και αναπληρωτή στην επιτροπή σχετικά με θέματα ανέλκυσης και απομάκρυνσης – εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, σύμφωνα με το Ν. 2881/2001 και την Υ.Α. 2123/36/2001.
ΘΕΜΑ 11: Απόφαση για προκήρυξη δημόσιων μειοδοτικών διαγωνισμών για τη μίσθωση ακινήτων στην Τ. Κ. Λευκών.
ΘΕΜΑ 12: Ενημέρωση και απόφαση επί αιτήματος συλλόγου μελισσοτρόφων Δ. Πάρου.
ΘΕΜΑ 13: Έγκριση εκπροσώπων Δήμου Πάρου στις διεθνείς τουριστικές εκθέσεις στη Μόσχα, το Μιλάνο και το Βερολίνο.