Τα Νέα Πάρου – Αντιπάρου της 26|01|13 στα περίπτερα τύπου των νησιών μας

Μόνο στην εφημερίδα «Τα Νέα Πάρου – Αντιπάρου»:

  • Όλες οι αλλαγές στη νομοθεσία για το ψάρεμα που ψηφίζονται στις 5|02|13
  • Παρέμβαση Α. Κυλάκου για τις εξελίξεις στην ΑΣΠ
  • Η ανακοίνωση των υπαλλήλων της ΔΟΥ για την αλλαγή απόφασης κλεισίματος
  • Η απάντηση του εκδότη Κώστα Δραγάτη στην ανακοίνωση Γιάννη Ραγκούση για το έργο του «πεδίου» …

μαζί με άλλα θέματα της επικαιρότητας.

cover