«Διαδήλωση Κάδων» | Με το μάτι του φωτογράφου μας Robert van der Most

01-04_9270