Τα Νέα Πάρου – Αντιπάρου της 12|01|13 κυκλοφορούν στα περίπτερα τύπου των νησιών μας

 

Μόνο στην εφημερίδα Τα Νέα Πάρου – Αντιπάρου
όλο
το παρασκήνιο που οδήγησε στο να μην κλείσει η εφορία Πάρου

cover

Ομολογία κατάρρευσης στην ΑΣΠ πρώην ΕΑΣ Πάρου
και οι ευθύνες της διοίκησης της