Συνεδρίαση στην ΚΔΕΠΑ Δήμου Πάρου | Τα θέματα

 

kdepa_parou_ktirio

Tακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΔΕΠΑ Δήμου Πάρου, θα γίνει την 14η Ιανουαρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω  θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

diafimisi_entipa_mikro_1Θέμα 1ο: Ορισμός επιτροπής παραλαβής έργων – εργασιών – μελετών – προμηθειών της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.
Θέμα 2ο: Ορισμός επιτροπής διαγωνισμών της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.
Θέμα 3ο: Ορισμός επιτροπής προσλήψεων – αξιολόγησης ποσωπικού της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.
Θέμα 4ο: Υποβολή αίτησης προς την ALPHA BANK για την έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που αφορά στα  προγράμματα: α) Βρεφονηπιακός Σταθμός Παροικίας «Τα Μελισσάκια» και β) Παιδικός Σταθμός Αρχιλόχου «Τα Δελφινάκια».
Θέμα 5ο: Εξουσιοδότηση νομίμου εκπροσώπου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. για την υπογραφή της σύμβασης που αφορά στην χρηματοδότηση του Βρεφονηπιακού Σταθμού Παροικίας «Τα Μελισσάκια» και του Παιδικού Σταθμού Αρχιλόχου «Τα Δελφινάκια».
Θέμα 6ο: Πρόταση για τον ορισμό Ελεγκτών Ορκωτών Λογιστών από την Ελεγκτική Εταιρεία Σ.Ο.Λ. Α.Ε. για τον έλεγχο της χρήσης του 2013 της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.
Θέμα 7ο: Έγκριση κανονισμού Δημοτικού Σταδίου Παροικίας.
Θέμα 8ο: Πρόταση για πραγματοποίηση συναυλίας με τον Νίκο Ξυδάκη και τον Βασίλη Ρακόπουλο.
Θέμα 9ο: Αλλαγή πακέτου σύνδεσης του ΟΤΕ στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Πάρου.
Θέμα 10ο: Έγκριση έναρξης συνεργασίας  με την εταιρεία  «Δήμος ΝΕΤ».
Θέμα 11ο: Ενημέρωση για την χρηματοδότηση και συνέχιση λειτουργίας  του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
Θέμα 12ο: Συνέχιση αναθέσεων για την ομαλή λειτουργία όλων των υποκαταστημάτων της  Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. έως την ψήφιση του οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2013.