Εκλογές στο Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί στη Σύρο τη Δευτέρα 7η Ιανουαρίου και ώρα 10:00  π.μ.  σε αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης,  με θέματα:
ΘΕΜΑ 1ο
Εκλογή με μυστική ψηφοφορία Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 165 του Ν.3852/2010
ΘΕΜΑ 2ο
Εκλογή με μυστική ψηφοφορία : α) οκτώ (8) τακτικών και (β) οκτώ (8) αναπληρωματικών μελών για την Οικονομική Επιτροπή, μεταξύ των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν. 3852/2010