Ενοικιαζόμενα Δωμάτια | ασφαλιστικές εισφορές

tourismos_pisina

Ρεπορτάζ από την εφημερίδα Τα Νέα Πάρου – Ανττιπάρου 15|12|12

Δεν κατάφεραν τίποτα οι επιστολές

Από το Σύλλογο Ενοικιαζόµενων Δωµατίων «Μαντώ Μαυρογέννους» Παροικίας Πάρου δηµοσιοποιήθηκε το υπόµνηµα που είχε στείλει σύλλογος στο αρµόδιο υπουργείο για τα προβλήµατα του κλάδου στον τοµέα ασφάλισης, αλλά και τις απαντήσεις που δόθηκαν από το αρµόδιο υπουργείο Εργασίας του οποίου επικεφαλής είναι ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δηµοκρατίας και υπουργός Γ. Βρούτσης.

Συγκεκριµένα δόθηκαν στη δηµοσιότητα:
diafimisi_entipa_mikro_1α) η επιστολή των Συλλόγων Ενοικ/νων Δωµατίων της Πάρου για το ασφαλιστικό προς τον Υπουργό Εργασίας µε κύριο αίτηµα: «[…] Ζητάµε την κατάργηση του άρθρου 32 & 2 του ν.4075/2012 και την επαναφορά στο προϊσχύον καθεστώς. Η προαναφερόµενη διάταξη επιβάλει πλέον την υποχρεωτική υπαγωγή στον ασφαλιστικό φορέα Ο.Α.Ε.Ε όλων των επιχειρηµατιών/ιδιοκτητών τουριστικών καταλυµάτων µε πέντε δωµάτια και άνω, σε αντίθεση µε το προϊσχύον καθεστώς που προέβλεπε την υπαγωγή στον ασφαλιστικό φορέα ΟΓΑ των επιχειρηµατιών/ιδιοκτητών τουριστικών καταλυµάτων έως δέκα δωµάτια (…)

Η εξοµοίωση του κλάδου αυτού µε τον κλάδο των ξενοδοχειακών µονάδων δυναµικότητας περισσότερων δωµατίων, που εξυπηρετούν ανάγκες διαµονής επισκεπτών και τουριστών υψηλότερης οικονοµικής τάξης, είναι άνιση, άδικη και ετεροβαρής (…)».

και β) την απάντηση του Υπουργείου Εργασίας για το σχετικό θέµα, που στην ουσία δεν απαντά και ασφαλώς, δεν δέχεται το αίτηµα του συλλόγου όπως και των αντίστοιχων της υπόλοιπης Ελλάδας. Η ουσία της απάντησης συνοψίζεται στην παρακάτω αναφορά µέσα από την απαντητική επιστολή που δηµοσιοποίησε ο σύλλογος: «[…] Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου µας µελετούν συνεχώς το ζήτηµα της ασφαλιστικής αντιµετώπισης των ελεύθερων επαγγελµατιών της ελληνικής περιφέρειας, µε γνώµονα την ασφάλιση των επαγγελµατιών στον φυσικό τους φορέα, τη διασφάλιση της προστασίας των ασφαλισµένων και συνταξιούχων του Ο.Α.Ε.Ε., σε συνδυασµό µε τη βιωσιµότητα του Οργανισµού […]».

Συμπεράσματα

Σύµφωνα µε την σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου Ενοικιαζόµενων Δωµατίων: «Ο Σύλλογος µας κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια µε ένα τετρασέλιδο υπόµνηµα – αναφορά για να αναδείξει τις αδικίες από την εφαρµογή του άρθρου 32 του ν. 4075/2012 και να προασπείσει τα συµφέροντα των µελών του. Δυστυχώς όπως προκύπτει από την απάντηση του Υπουργείου οι επιχειρηµατίες που έχουν από 6 – 10 δωµάτια θα ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον Ο.Α.Ε.Ε. στην 1η ασφαλιστική κατηγορία µε έκπτωση ποσοστού 30% στο ποσό αυτής. Η παραµονή των ανωτέρω προσώπων στην 1η ασφαλιστική κατηγορία του Ο.Α.Ε.Ε. µε ή χωρίς έκπτωση και η µετάταξη τους ανά τριετία στην ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία εξαρτάται από το ύψος του εισοδήµατός τους».