Περιορισμένες… | Εκπτώσεις έναντι περικοπών στην ακτοπλοΐα

blue_star_paros

Ρεπορτάζ από την εφημερίδα Τα Νέα Πάρου – Αντιπάρου της 8|12|12

Χειµερινες προσφορές ανακοίνωσε η Blue Star για τις Κυκλάδες, ως αντιστάθµισµα στην κρίση αλλά και στην αλλαγή πολιτικής στις ώρες των δροµολογίων µε σκοπό τη µείωση ταχύτητας για την οικονοµία καυσίµων. Έτσι, για την οικονοµική θέση προσφέρεται για περιορισµένο αριθµό θέσεων σε κάθε ταξίδι έκπτωση 30% στην οικονοµική θέση. Συγκεκριµένα, οι τιµές διαµορφώνονται ως ακολούθως από:

diafimisi_entipa_mikro_1
ΠΑΡΟ – ΠΕΙΡΑΙΑ =26 €
ΠΕΙΡΑΙΑ – ΠΑΡΟ =26 €
IX ΠΑΡΟ – ΠΕΙΡΑΙΑ =57 €
ΙΧ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΠΑΡΟ =57 €

Η έκπτωση στα ΙΧ ισχύει για τους κατόχους της κάρτας SEASMILES

Οι αλλαγές στα δρομολόγια

Εξάλλου οι θρυλούµενες αλλαγές στα δροµολόγια διέρρευσαν την Πέµπτη 6|12|12. Έτσι, από τη Δευτέρα 10|12 και τουλάχιστον έως τις 31|01|13 όπου θα έχουµε νεώτερη ανακοίνωση της εταιρείας, τα ωράρια των δροµολογίων των καραβιών διαµορφώνονται ως εξής:

1) Καθόλη τη διάρκεια της εβδοµάδας το βραδινό δροµολόγιο από Πάρο για Πειραιά που µέχρι σήµερα απέπλεε στις 19:15 µε κατάπλου στον Πειραιά στις 11:45, τώρα θα αποπλέει 23:45 και θα καταπλέει στον Πειραιά στις 05:45. Μοναδική εξαίρεση σε αυτό θα γίνει στα δροµολόγια της παραµονής Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς που θα εκτελεστούν στις 19:15.

2) Όλα τα Σάββατα δεν θα υπάρχει πια πλοίο από Πάρο για Πειραιά το πρωί, εκτός από τις 22|12 που θα υπάρχει. Δεν θα υπάρχει επίσης, από Πειραιά για Πάρο το απογευµατινό δροµολόγιο του Σαββάτου που µέχρι σήµερα εκτελούνταν στις 17:25.

3) Όλα τα υπόλοιπα δεδοµένα παραµένουν όπως έχουν και σήµερα, δηλαδή και το ταξίδι µέσω Σύρου που γίνεται στα δροµολόγια από Πειραιά για Πάρο κάθε Τρίτη, Πέµπτη και Κυριακή.

Ωστόσο, από Ιανουάριο καλά πληροφορηµένες πηγές αναµένουν τους ακτοπλόους να εφαρµόσουν και άλλες περικοπές για τα δροµολόγια προς τα νησιά µας, µέχρι το Πάσχα.