Από τη σημερινή διαμαρτυρία 14|12 στο Κέντρο Υγείας Πάρου

IMG_7443