Προσφυγή Δήμων στη δικαιοσύνη για την κατάργηση των ΔΟΥ

dikastirio_sfiraki

Ρεπορτάζ από την εφημερίδα Τα Νέα Πάρου – Αντιπάρου της 24|11|12

Με ανακοίνωση που δηµοσιοποίησε στις 21|11|12 ο Δήµος Πάρου γνωστοποίησε ότι στράφηκε στη δικαιοσύνη ενάντια στην απόφαση για την κατάργηση της ΔΟΥ Πάρου. Υπενθυµίζουµε ότι σχετικά µε το θέµα έχουν γίνει τα εξής:

diafimisi_entipa_mikro_1Οι φάσεις

1) Ο υπουργός οικονοµίας Γ. Στουρνάρας (βλ.: ο πιο συµπαθής υπουργός κατά την τελευταία δηµοσκόπηση του MEGA) αποφάσισε να κλείσει κάποιες εφορίες ανά την Ελλάδα για να µειώσει τα έξοδα λειτουργίας, µεταξύ αυτών και εκείνες που λειτουργούν στα νησιά µας. Έτσι λέει τουλάχιστον.
2) Με την ανακοίνωση της απόφασης και ενώ έχουν προηγηθεί η έκπτωση της ποιότητας στις δηµόσιες υπηρεσίες υγείας στα νησιά µας, η µείωση της ποιότητας στον τοµέα της παιδείας και άλλα παρόµοια, ο Δήµος Άνδρου πρώτος σήκωσε αγώνα αντίδρασης στο θέµα και µάλιστα οργάνωσε την πρώτη κατάληψη καταστήµατος ΔΟΥ στα νησιά µας. Στη συνέχεια, ο δήµαρχος Άνδρου κ. Γλυνός εργάστηκε επάνω σε ένα κείµενο διαµαρτυρίας το οποίο αποτέλεσε τη βάση συνεννόησης και κοινής αντίδρασης µεταξύ των οµολόγων του των άλλων νησιών των Κυκλάδων στα οποία καταργούνται οι ΔΟΥ. Τελευταίος δήµαρχος που το υπέγραψε τότε ήταν και ο δήµαρχος Πάρου Χρ. Βλαχογιάννης.
3) Επόµενο βήµα ήταν οι Κυκλαδίτες δήµαρχοι να δηµιουργήσουν επαφές µε δηµάρχους άλλων νησιών του Αιγαίου µε το ίδιο πρόβληµα – εκτός Κυκλάδων – και έτσι, αποφασίστηκε να δηµιουργήσουν επιτροπή για να κάνει επαφές στην Αθήνα µε τον υπεύθυνο υπουργό και επικεφαλής ή αρµόδιους πολιτικών κοµµάτων.
4) Τελικά, οι δήµαρχοι αποφάσισαν να καταφύγουν στη δικαιοσύνη και να προσβάλλουν τη νοµιµότητα της απόφασης του υπουργού.

Απόρροια αυτής της απόφασης είναι η ενηµέρωση που έδωσε ο Δήµος Πάρου µε την ανακοίνωση που ακολουθεί:
«Ο Δήµος Πάρου σε εκτέλεση της υπ’ αρίθµ. 374/2012 απόφασης του Δηµοτικού Συµβουλίου κατέθεσε την από 20-11-2012 αίτηση ακύρωσης κατά της απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών µε την οποία αναστέλλεται από 13-1-2013 η λειτουργία της Δ.Ο.Υ. Πάρου. Δεσµεύεται επίσης να καταθέσει το ταχύτερο δυνατόν και αίτηση αναστολής της απόφασης αυτής ώστε να πετύχει να µην εκτελεστεί καθόλου».

Τα κύρια επιχειρήματα

Όπως επισηµαίνουν στα νοµικά κείµενα τους οι δήµαρχοι, παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας και της ισότητας, ενώ υποστηρίζουν πως θα έπρεπε να εκδοθεί προεδρικό διάταγµα και όχι υπουργική απόφαση, όπως έγινε στην προκειµένη περίπτωση. Τονίζουν ακόµα ότι παραβιάζεται ρητώς το άρθρο του Συντάγµατος το οποίο προστατεύει τα νησιωτικά συµπλέγµατα, καθώς υπάρχουν δυσκολίες στις µετακινήσεις των κατοίκων των νησιών, είτε εξαιτίας των καιρικών συνθηκών, είτε λόγω προβληµάτων υγείας (κυρίως ηλικιωµένοι), είτε γιατί θα αναγκάζονται να διαµένουν σε άλλα νησιά για να τακτοποιήσουν τις φορολογικές εκκρεµότητες τους.

Στην προσφυγή τους αναφέρουν ακόµη πως, µε την συγχώνευση των ΔΟΥ επιδεινώνεται η καθηµερινότητα των φορολογουµένων πολιτών και δυσχεραίνεται ακόµη περισσότερο η οικονοµική ζωή των νησιών, καθώς οι τοπικές επιχειρήσεις βρίσκονται σε δεινή οικονοµική κατάσταση. Όµως, η συγχώνευση των Δ.Ο.Υ. παραβιάζει και το άρθρο 170 της ενοποιηµένης συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το επίµαχο Ευρωπαϊκό άρθρο αναφέρει ότι «στα πλαίσια συστήµατος ανοικτών και ανταγωνιστικών αγορών, η δράση της Ένωσης αποσκοπεί στην προώθηση της διασύνδεσης και της διαλειτουργικότητας των εθνικών δικτύων, καθώς και της πρόσβασης στα δίκτυα αυτά και λαµβάνει ειδικότερα υπόψη την ανάγκη να συνδεθούν οι νησιωτικές, οι µεσόγειες και οι περιφερειακές περιοχές µε τις κεντρικές περιοχές της Ένωσης».

Οι άλλοι 15 άλλοι Δήµοι που προσέφυγαν ήδη στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο είναι της Καλύµνου, Θήρας, Άνδρου, Σκοπέλου, Τήνου, Κέας, Παξών, Ιθάκης, Λέρου, Καρπάθου, Ικαρίας, Ληψών, Πάτµου, Λέσβου και Λήµνου. Σηµειώνουµε ότι έχει προτιµηθεί η µεµονωµένη – ανά Δήµο – προσφυγή ως καλύτερη διαδικασία σχετικά µε τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα.