Δεν τεμπελιάζει ο Ν. Συρμαλένιος | Σειρά ερωτήσεων στη Βουλή για τις Κυκλάδες

 

 

Sirmalenios_N

Ρεπορτάζ από την εφημερίδα Τα Νέα πάρου – Αντιπάρου της 24|11|12

Σε αντιθεση µε κάποιους άλλους βουλευτές που έβγαιναν (και βγαίνουν) στη Βουλή για να λένε παχιά λόγια, να κάνουν ταξιδάκια, να καλοπληρώνονται και να περιµένουν για να συµπληρώσουν χρόνια και να πάρουν την παχυλή βουλευτική σύνταξη, ο βουλευτής Ν. Συρµαλένιος αποτελεί φαινόµενο εργατικότητας. Οι απόψεις του για την πολιτική δεν µας έβρισκαν και δεν µας βρίσκουν πάντοτε σύµφωνους, αλλά σίγουρα πρόκειται για άοκνο εκπρόσωπο της κοινωνίας των Κυκλάδων στην…
diafimisi_entipa_mikro_1

…Εθνική Αντιπροσωπεία.

 

Παρεμβάσεις

Για λόγους ενηµέρωσης, αλλά και για λόγους ανάδειξης και επιβράβευσης (στο µέτρο των δυνατοτήτων µας) παραθέτουµε τις παρεµβάσεις του εν λόγω βουλευτή στη Βουλή κατά την τελευταία µόνο περίοδο:
1) Θέµα: «Υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ σε νησιά µε πληθυσµό κάτω των 3.100 κατοίκων»
Κατάθεση αναφοράς µε την επιστολή του Επιµελητήριου Κυκλάδων που περιγράφει το πρόβληµα της υποχρέωσης ασφάλισης πολιτών στον ΟΑΕΕ σε νησιά µε πληθυσµό κάτω των 3.100 κατοίκων, µε αναδροµική απαίτηση των διαφορών εισφοράς από τον ΟΓΑ στον οποίο µέχρι πρότινος υπάγονταν.

2) Αναφορά µε θέµα την άσκηση αρµοδιοτήτων του Ν. 3852/2010, µε την οποία µεταφέρονται το 2013 στους Δήµους των Κυκλάδων αρµοδιότητες χωρίς τα αντίστοιχα χρήµατα και µε δεδοµένο ότι τους αφαιρείται προσωπικό µε τη µέθοδο της «διαθεσηµότητας». Το αρµόδιο υπουργείο απάντησε. Το όλο θέµα το παραπέµπει στη διαδηµοτική συνεργασία, παρακάµπτοντας βεβαίως το γεγονός ότι, αφενός µεν η κατάσταση των Δήµων των µικρών νησιών είναι δραµατική, αφού στηρίζονται σχεδόν αποκλειστικά σε έναν και µοναδικό υπάλληλο και αφετέρου ότι και οι µεγαλύτεροι Δήµοι, ήδη αντιµετωπίζουν τεράστιο πρόβληµα στελέχωσης, ότι καλύπτουν ήδη ανάγκες όµορων νησιών και ότι οι µελλοντικές αρµοδιότητες δεν πρόκειται, µε δεδοµένο το ελάχιστο προσωπικό, να ασκηθούν.

Σε ό,τι δε αφορά τη χρηµατοδότηση, είναι ήδη γνωστές οι περικοπές που υπέστησαν οι ΟΤΑ κατά 60%. Είναι φανερό ότι τα πρόσφατα µέτρα δίνουν το τελειωτικό χτύπηµα στους νησιωτικούς Δήµους. Ο στόχος προφανής: σηµαντικές αρµοδιότητες κοινωνικού χαρακτήρα, όπως η αποκοµιδή των σκουπιδιών, υδρεύσεις, αποχετεύσεις, ενέργεια, δοµές προς ευπαθείς οµάδες κ.ά., να περάσουν σταδιακά σε ιδιωτικά συµφέροντα, συµπληρώνοντας το πάζλ του ξεπουλήµατος µε τα λιµάνια, τα αεροδρόµια και ό,τι άλλο µπορεί να φανεί χρήσιµο στους περίφηµους «επενδυτές».

3) Ερώτηση σχετικά µε τη «Διατήρηση του επιδόµατος παραµεθορίου στους υπαλλήλους των Κυκλάδων», και συγκεκριµένα:

  • Σε ποιες ενέργειες προτίθενται (σ.σ: οι αρµόδιοι της κυβέρνησης) να προβούν, ώστε να µην αποκλειστεί κανένα νησί των Κυκλάδων από τις προβλεπόµενες περιοχές χορήγησης του επιδόµατος αποµακρυσµένων -παραµεθόριων;
  • Εάν προτίθενται, λαµβανοµένων υπόψη όλων των παραπάνω παραµέτρων, και µε στόχο την στήριξη της απασχόλησης των δηµοσίων υπαλλήλων στα νησιά, και δεδοµένου ότι ο όρος «παραµεθόριος ή αποµακρυσµένη περιοχή» δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για κάποια νησιά των Κυκλάδων, να εξετάσουν την δυνατότητα µετονοµασίας του σχετικού επιδόµατος σε «επίδοµα νησιωτικότητας» και ενσωµάτωσης του στις βασικές αποδοχές των υπηρετούντων στα νησιά δηµοσίων υπαλλήλων;

4) Ερώτηση προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου για τη «Διακοπή Χορήγησης έκπτωσης 50% σε µόνιµους κατοίκους µικρών νησιών» στα ακτοπλοϊκά δροµολόγια. Η απάντηση του υπουργείου αναφέρει ότι οι ναυτιλιακές εταιρείες, λόγω της έλλειψης του νοµοθετικού πλαισίου που θα έπρεπε να καθορίζει αποζηµίωση προς αυτές, δεν αποδέχονται την εφαρµογή της έκπτωσης και γι’ αυτό το λόγο, έχουν προσφύγει στο Συµβούλιο της Επικρατείας, το οποίο και µέχρι σήµερα δεν έχει αποφανθεί σχετικά. Τα ερωτήµατα που προκύπτουν µετά την απάντηση και που έθεσε δηµόσια ο Ν. Συρµαλένιος είναι εύλογα: γιατί επί µια δεκαετία δεν έχει φροντίσει το Υπουργείο να καθορίσει το νοµοθετικό πλαίσιο για την αποζηµίωση των εταιρειών, επιδοτούµενων και µη;

Ειδικότερα στις επιδοτούµενες γραµµές, όπου υπογράφονται συµβάσεις µε συγκεκριµένους όρους χορήγησης εκπτώσεων, γιατί το υπουργείο δεν υποχρεώνει τις εταιρείες να είναι συνεπείς στις συµβατικές τους υποχρεώσεις;
Και τέλος, γιατί εδώ και χρόνια το Υπουργείο αρνείται πεισµατικά να δηµιουργήσει ένα ενιαίο ηλεκτρονικό σύστηµα καταχώρησης και ελέγχου των εισιτηρίων, αφήνοντας ανοιχτό το πεδίο για φοροδιαφυγή, η οποία ζηµιώνει το δηµόσιο κατά χιλιάδες ευρώ ετησίως;

Στον προϋπολογισµό που πρόσφατα ψηφίστηκε στη Βουλή µε ενσωµατωµένα τα µέτρα του Μνηµονίου ΙΙΙ, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου θα λάβει µειωµένα κονδύλια για το 2013 κατά 20%. Όλοι αντιλαµβανόµαστε ότι µε τις πολιτικές αυτές, αφενός µεν θα έχουµε δραστικές περικοπές δροµολογίων, µε συνέπεια αρκετά νησιά να κινδυνεύουν να µείνουν χωρίς πλοία, ιδιαίτερα το χειµώνα και αφετέρου το κόστος µετακίνησης και διαβίωσης των νησιωτών θα είναι πλέον απαγορευτικό.

5) Αναφορά που κατατέθηκε στη Βουλή µε θέµα την «Υποστελέχωση Αστυνοµικών Τµηµάτων Κυκλάδων». Κατακερµατισµένος σε 24 νησιά, µε τεράστιες δυσκολίες µετακίνησης, µε πλήθος παραθεριστικών κατοικιών, τουριστικών καταλυµάτων, επιχειρήσεων εστίασης και ψυχαγωγίας, και µε συνακόλουθα στατιστικά αυξηµένη παραβατικότητα, ο νοµός Κυκλάδων απαιτεί τη µέγιστη δυνατή στελέχωση. Αντ΄αυτού, στα 11 λειτουργούντα αστυνοµικά τµήµατα και τους 14 αστυνοµικούς σταθµούς, παρουσιάζονται ελλείψεις σε αστυνοµικό προσωπικό της τάξης του 30%, κι αυτό µάλιστα παρά το γεγονός ότι, σύµφωνα µε την Ένωση Αστυνοµικών Υπαλλήλων Κυκλάδων, η οργανική δύναµη υπολογίστηκε µε γνώµονα τον πληθυσµό και τα στατιστικά στοιχεία εγκληµατικότητας της δεκαετίας του ΄80. Ο υπουργός απάντησε ότι έστειλε 6 επιπλέον αστυνοµικούς (σε όλες τις Κυκλάδες) ενώ θα συνεχίσει να στέλνει εποχιακούς δόκιµους αστυφύλακες (που δεν µπορούν να ασκήσουν κανονικά αστυνοµικά καθήκοντα) κατά την τουριστική περίοδο.