Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Παροικιάς | Τα θέματα

 

Συνεδρίαση του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Παροικιάς Δήμου Πάρου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30|11|12 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 12.30, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 Θέμα  1ο : Αίτημα επιχείρησης ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ Α.Ε. για λύση προβλημάτων περιοχής Αγ. Ειρήνης
Θέμα  2ο Αίτημα 1ου Δημοτικού Σχολείου για τοποθέτηση πινάκων ανακοινώσεων
Θέμα  3ο Αίτημα Α.Ο Πάρου για διευθέτηση της χρήσης του γηπέδου
Θέμα  4ο : Αίτηση κ. Μαλατέστα Τόνιας για τοποθέτηση σήμανσης απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης έμπροσθεν της οικίας της

Θέμα  5ο : Αίτηση κ. Αλιπράντη Ι. Ιωάννη για διευθέτηση δρόμου περιοχής «Κουνάδου»