Προοδεύουν οι εργασίες της Ερανικής Επιτροπής για τον Άγιο Κωνσταντίνο Παροικιάς

Η  Ερανική Επιτροπή που έχει συσταθεί για την στερέωση και την αποκατάσταση των παρεκκλησίων Αγίου Κωνσταντίνου  και Ευαγγελισμού, στο Κάστρο της Παροικιάς, με ανακοίνωσή της έκανε γνωστά τα ακόλουθα:

α) Ξεκίνησε και γρήγορα θα ολοκληρωθεί, η αφαίρεση  των εσωτερικών επιχρισμάτων και  των δύο παρεκκλησίων, που αναφέρονται παραπάνω. Η εργασία αυτή, η οποία γίνεται με τις υποδείξεις και την παρακολούθηση της αρχιτέκτονος που έχει αναλάβει  τον σχεδιασμό  και την  εκτέλεση του έργου, είναι απαραίτητη, για να διαπιστωθεί η εσωτερική κατάσταση των τοίχων και των θόλων και  των δύο  παρεκκλησίων  και στη συνέχεια, να  πραγματοποιηθεί η ενίσχυσή τους  με  ενέματα, στηρίγματα  και  ό,τι  άλλο  απαιτείται, για  την στερέωσή  τους.  Με την επέμβαση αυτή, ολοκληρώνεται η δεύτερη φάση του όλου έργου.

β) Σημειώνουμε ότι, οι εργασίες στο εσωτερικό των δύο παρεκκλησίων, που αναφέρον-ται  παραπάνω, πραγματοποιήθηκαν  χωρίς  καμιά δαπάνη, χάρη στην προσφορά  εθελοντικής  εργασίας, από  συμπολίτες  μας,  ειδικούς  τεχνίτες,  τούς  οποίους  και   ευχαριστούμε  θερμά.

γ) Απομένει η τρίτη και τελευταία φάση των εργασιών στερέωσης  και αποκατάστασης  των δύο αυτών ιστορικών παρεκκλησίων, η  οποία είναι η  σπουδαιότερη, η  δυσκολότερη  και  η  περισσότερο  δαπανηρή.  Η  φάση  αυτή  περιλαμβάνει  την στερέωση  των  θεμελίων  και  των δύο  παρεκκλησίων, με  δοκούς  και  συνδέσεις των δοκών αυτών.  Η  εργασία αυτή θα πραγματοποιηθεί  επάνω  στα θεμέλια του  αρχαϊκού ναού  της Αθηνάς, που υπήρχε πρώτα, στη θέση των σημερινών παρεκκλησίων.

Ολοκληρώνουμε την ενημέρωση αυτή, με την  θερμή  παράκληση  προς τους συμπολίτες μας, να  ενισχύσουν  οικονομικά  την Ερανική Επιτροπή, όσο οι οικονομικές  δυσχέρειες  που όλοι αντιμετωπίζουμε την εποχή αυτή, το επιτρέπουν, για  να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε  την τρίτη  και τελευταία  φάση, του έργου, και  να  αποδώσουμε  σύντομα  τα  δύο  αυτά  παρεκκλήσια, που  κοσμούν  την πόλη μας  και  αποτελούν  δύο  από τα  σημαντικώτερα  μεταβυζαντινά  μνημεία του νησιού μας, στον  θαυμασμό  και την λατρεία των πιστών.-

Η  ΕΡΑΝΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ