Οι επαγγελματίες αλιείς Παροικιάς διαλύουν το σωματείο τους

 

 

Καλούνται τα μέλη του Σωματείου Επαγγελματιών Αλιέων Παροικίας Δήμου Πάρου σε έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου Αρχίλοχος στην Παροικία Πάρου με το εξής θέμα στην ημερήσια διάταξη:

«Λύση του Σωματείου Επαγγελματιών Αλιέων Παροικίας Δήμου Πάρου και διάθεση των περιουσιακών στοιχείων του Σωματείου σε μέλλουσα να λειτουργήσει πρωτοβάθμια οργάνωση του ιδίου επαγγελματικού κλάδου και σκοπού σύμφωνα με το άρθρο 26 του καταστατικού μας.
Ο Πρόεδρος                                        Ο Γραμματέας
Ιωάννης Κ. Περαντινός                  Παναγιώτης Γ. Τσαντάνης