Η Παιδεία στην εποχή των Μνημονίων

Άρθρο του Αντώνη Δαβανέλου από την εφημερίδα Τα Νέα Πάρου – Αντιπάρου της 17|11|12

Στο φόντο των βαρύγδουπων υποκριτικών εξαγγελιών από τους πολιτικούς διεκπεραιωτές της εθνικής υποτέλειας και της ανθρωπιστικής κρίσης  στη χώρα, για «Ανάπτυξη»,  για «έµφαση στην παραγωγικότητα», για «αναβάθµιση της Παιδείας και της Έρευνας», για «τόνωση της πραγµατικής οικονοµίας» και άλλα ηχηρά φληναφήµατα, υπάρχει η ωµή πραγµατικότητα, όχι µόνο στην καθηµερινή της βίωση, αλλά και σε αριθµούς.

Ζωντανό παράδειγµα η Παιδεία. Θα παραθέσω…

…µόνον τα νούµερα από τον Προϋπολογισµό του 2013, που κατατέθηκε και ψηφίστηκε πριν λίγες ηµέρες από την Τρόικα Εσωτερικού, στα πλαίσια της εφαρµογής των αντισυνταγµατικών νόµων του Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος Δηµοσιονοµικής προσαρµογής.

Οι συνολικές δαπάνες για την Παιδεία βρίσκονται στο εξευτελιστικό χαµηλό για χώρα της Ε.Ε, που είναι το 2,51 % επί του ΑΕΠ. Η δαπάνη για την Προσχολική Αγωγή, µειώνεται δραµατικά και διαµορφώνεται σε ποσοστό λιγότερο από 0,1% επί του ΑΕΠ.  Η Α’βάθµια Εκπαίδευση θα υποστεί συνολική µείωση περίπου 12% σε σχέση µε τον περυσινό, ισχνό προϋπολογισµό και σε απόλυτους αριθµούς περί 215 εκατ. ευρώ.  Η Β’θµια Εκπαίδευση θα υποστεί συνολική µείωση περίπου 14% σε σχέση µε πέρυσι και σε απόλυτους αριθµούς περί τα 295 εκατ. ευρώ.  Η Γ’θµια Εκπαίδευση θα υποστεί συνολική µείωση περίπου 17% σε σχέση µε πέρυσι στον Τεχνολογικό Τοµέα και σε απόλυτους αριθµούς 48 εκατ. ευρώ, ενώ ο Πανεπιστηµιακός Τοµέας θα υποστεί µείωση 19% και σε απόλυτους αριθµούς περίπου 163 εκατ. ευρώ.

Με στόχο τη µείωση των δαπανών, καταργείται η δωρεάν χορήγηση βιβλίων στους µαθητές αφού τα βιβλία θα χρεώνονται στους γονείς των µαθητών για κάθε σχολικό έτος µε υποχρέωση επιστροφής ή αλλιώς πληρωµής για όσα δεν επιστραφούν. Μειώνονται ακόµα και τα ελάχιστα ποσά που δίνονταν για τον καθαρισµό των Δηµόσιων σχολείων και για τα λειτουργικά τους έξοδα, γεγονός που θα οδηγήσει τις σχολικές µονάδες σε πραγµατική αδυναµία λειτουργίας και ήδη, σήµερα, τα περισσότερα σχολεία, αδυνατούν να ξοφλήσουν τους λογαριασµούς ρεύµατος, τηλεφώνου κλπ και, βέβαια, δεν µπορούν να αγοράσουν πετρέλαιο.

Από τις συνεχείς συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολικών µονάδων για τα επόµενα χρόνια,  θα έχουµε την επόµενη σχολική χρονιά, 1500 σχολεία λιγότερα στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση και χωρίς πρόβλεψη για δωρεάν µετακίνηση των µαθητών. Λιγότερες σχολικές µονάδες σηµαίνουν περισσότεροι µαθητές στις σχολικές αίθουσες και λιγότεροι εκπαιδευτικοί.

Περικόπτονται σχεδόν στο σύνολό τους οι δαπάνες για προσλήψεις αναπληρωτών και  ο διαγωνισµός για την πρόσληψη των εκπαιδευτικών µέσω ΑΣΕΠ,  θα διενεργείται ανά τριετία. Η εφαρµογή των νέων µέτρων θα σηµάνει για τους καθηγητές και δασκάλους περαιτέρω µεγαλύτερη οικονοµική εξαθλίωση, µε µισθούς µειωµένους κατά 50%, που θα συνοδεύεται από µεταθέσεις των εκπαιδευτικών κατά το δοκούν «για το συµφέρον της εθνικής οικονοµίας» µε διαδικασία και κριτήρια αδιευκρίνιστα, αφού θα οριστούν µε προεδρικά διατάγµατα….

Δίνεται επίσης η δυνατότητα σε κάθε ιδιώτη να ιδρύει ιδιωτικό σχολείο. Στην εκπαιδευτική αγορά µπαίνει πια όποιος θέλει και φυσικά αντέχει ο πιο ισχυρός. Παράλληλα, η κρατική εποπτεία στα ιδιωτικά σχολεία συνεχώς µειώνεται. Πολιτική που γίνεται ακόµα πιο φανερή, µε την επαναφορά των Κολεγίων ως εµπροσθοφυλακής για την ιδιωτικοποίηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Με τη ψήφιση του αντισυνταγµατικού νόµου για το Μεσοπρόθεσµο πλαίσιο, έχουµε πλήρη αναγνώριση των Κολεγίων που οδηγούν σε πρώτο πτυχίο bachelor ή µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και, ταυτόχρονα, αναγνώριση επαγγελµατικής ισοδυναµίας τίτλου και δικαιωµάτων, ακόµα και για επαγγέλµατα µη κατοχυρωµένα.

Την ίδια στιγµή, τα δηµόσια ΑΕΙ και ΤΕΙ κατεδαφίζονται, η Έρευνα διαλύεται.  Προβλέπονται ιδιωτικοποιήσεις σε Ερευνητικά Κέντρα, συγχωνεύσεις και καταργήσεις  Τριτοβάθµιων Ιδρυµάτων & µείωση του επιστηµονικού και εργαστηριακού προσωπικού,  µε µοναδικό κριτήριο, την – πάση θυσία – µείωση των  δαπανών. Οι επιπτώσεις όλων αυτών θα φανούν φυσικά και στο επίπεδο των σπουδών. Το µεσοπρόθεσµο προβλέπει να καλύπτονται λειτουργικές ανάγκες µέχρι 40% από τα αποθέµατα της επιτροπής ερευνών. Έτσι, αντί για την ενίσχυση της Έρευνας, τα ποσά αυτά θα καλύπτουν απλώς τη θέρµανση και το τηλέφωνο, ενώ παραµένει ο κίνδυνος της εκποίησης της περιουσίας των Πανεπιστηµίων. Με αυτή την οικονοµική αφαίµαξη, τα ΑΕΙ δεν είναι δυνατόν να εγγυηθούν ούτε τη λειτουργία των φοιτητικών εστιών.

Οι ελάχιστες αυτές «πινελιές» των προβλέψεων του Προϋπολογισµού του 2013 και του αντισυνταγµατικού τερατουργήµατος που ψηφίστηκε κατ΄ επιταγήν των ξένων δανειστών και των πολυώνυµων συµφερόντων εντός και εκτός Ελλάδας, αποδεικνύουν για άλλη µια φορά, ότι από όπου πέρασε το ΔΝΤ και η συνακόλουθη εφαρµογή των νεοφιλελεύθερων συνταγών, εκτός από την βαθιά ύφεση και την εκτίναξη της  ανεργίας, στο στόχαστρο µπήκαν άµεσα οι παροχές της Δηµόσιας Παιδείας & Υγείας, µαζί µε όλες τις προνοιακές υποδοµές, προκειµένου να αποτελέσουν προνοµιακό πεδίο ανεξέλεγκτης και επιθετικής δραστηριότητας των ιδιωτικών συµφερόντων. Ο λόγος είναι και πάλι στην κοινωνία. Δηλαδή σε όλους εµάς….