Αλλαγές στην ακτοπλοΐα με τον νέο χρόνο | Που το πάνε το καράβι;

 

 

 

Ρεπορτάζ από την εφημερίδα Τα Νέα Πάρου – Αντιπάρου της 10|11|12

Ερωτηματικά για τη νησιωτική πολιτική

Είναι γνωστό σε όλους τους κατοίκους των νησιών πως από τη στιγµή που ανακαλύφθηκε στη χώρα µας ότι «λεφτά δεν υπάρχουν» οι ακτοπλοϊκές εταιρείες έκλεισαν τα παλιά υπερκέρδη τους στο σεντούκι, άρχισαν να κόβουν δροµολόγια, άρχισαν αυξήσεις και στις τελευταίες εκλογές έδωσαν «ρέστα» για να παραµείνουν στη διαχείριση της εξουσίας οι εκπρόσωποι της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ.

Από την άλλη, οι νησιώτες το καλοκαίρι που πέρασε «γεύτηκαν» για πρώτη φορά µετά από πολλά χρόνια τι θα πει να µην υπάρχουν δροµολόγια για να µπορεί να αποτελεί ένα νησί επιλογή για έναν τουρίστα. Ένιωσαν τι θα πει να είναι πανάκριβη η µετακίνηση για µία οικογένεια προς…

…ένα νησιώτικο προορισµό, τόσο, ώστε ακόµα και νησιώτες της Αθήνας να προτιµούν την Πελοπόννησο ή την Εύβοια για τις διακοπές τους.

Οι νησιώτικες επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να µεταφέρουν προϊόντα εµπορίου σε βαλίτσες κατά τα ταξίδια των ιδιοκτητών τους για να έρχεται φθηνότερα ή χωρίς κόστος η µεταφορά, µε αποτέλεσµα οι νησιώτικες µεταφορικές εταιρείες να έχουν «γονατίσει» από τα χρέη, την ίδια στιγµή που τα ναύλα για τις νταλίκες έχουν παραµείνει σε δυσθεώρητα κόστη άλλων εποχών.

 

Που πάµε;

Το παραπάνω είναι το πλαίσιο που έχει διαµορφωθεί. Ο υπουργός ναυτιλίας κ. Μουσουρούλης τους τελευταίους µήνες που κυβερνά τον τοµέα νησιωτικής πολιτικής κυριολεκτικά δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα για να αντιµετωπίσει την κατάσταση. Θα έλεγε κάποιος ότι µεθοδευµένα, άφησε την τουριστική περίοδο να περάσει για νε επανέλθουν τα νησιά στην πραγµατική «µνηµονιακή», καταθλιπτική τους οικονοµία, χωρίς τις καλοκαιρινές αναλαµπές που ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να έχουν απαιτήσεις. Αυτή µας την εντύπωση ενίσχυσε µία ενορχηστρωµένη καµπάνια δηµοσιευµάτων και συνεντεύξεων από την πλευρά των συµφερόντων της ακτοπλοΐας που εµφανίστηκε από τις αρχές Σεπτεµβρίου µέχρι και τον Οκτώβριο. Σε αυτά τα δηµοσιεύµατα τα ακτοπλοϊκά συµφέροντα εµφανίστηκαν µε διπλό τρόπο: α) αφενός να ζητούν να λυπηθούν οι πολίτες τους ακτοπλόους για την οικονοµική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει (δεν µας είπαν βέβαια, που έχουν πάει τα χρήµατα από τις επιδοτήσεις, τα θαλασσοδάνεια και τα τεράστια κέρδη από τις αλλεπάλληλες και αδικαιολόγητες αυξήσεις των προηγούµενων ετών) και αφετέρου β) να απειλούν τις αρµόδιες αρχές ότι θα αφήσουν τα νησιά χωρίς συνδέσεις ακτοπλοΐας, αν δεν τους κάνουν – µε νόµους – όλες τις διευκολύνσεις που επιθυµούν.

Εµείς δεν γνωρίζουµε εάν ο υπουργός ναυτιλίας κ. Μουσουρούλης (που εκλέγεται στη Χίο, τόπο καταγωγής αρκετών εφοπλιστών που είναι συγγενείς και φίλοι των ακτοπλόων) τείνει ευήκοα ώτα στην παραπάνω οργανωµένη δραστηριότητα από κέντρα ακτοπλοϊκών συµφερόντων. Αυτό που ξέρουµε είναι ότι ακριβώς µετά την Φθινοπωρινή καµπάνια των ακτοπλόων που αναλύσαµε προηγούµενα, έστειλε επιστολή προς τους εµπλεκόµενους φορείς µε τον τοµέα της ακτοπλοΐας για να τους ενηµερώσει ότι στις αρχές Δεκεµβρίου θα εισηγηθεί νέο νοµοθετικό πλαίσιο για τη λειτουργία του κλάδου. Μάλιστα, ζητά και τις όποιες προτάσεις από τους εµπλεκόµενους, να του κοινοποιηθούν.

Παραθέτουµε το σχετικό κείµενο πρόσκλησης που έχει στείλει:


Η επιστολή – πρόσκληση
Μουσουρούλη

«Αναγνωρίζοντας ωστόσο τις εξελίξεις στο δυναµικό περιβάλλον εντός του οποίου αναπτύσσεται σήµερα η ακτοπλοϊκή δραστηριότητα, θεωρούµε αναγκαία την επανεξέταση του πλαισίου ως προς τις ρυθµίσεις που δεν ανταποκρίνονται πλήρως στα σύγχρονα δεδοµένα. Κατόπιν αυτών και µε γνώµονα (α) τη στήριξη των θαλάσσιων ενδοµεταφορών για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης και συνεχούς εκπλήρωσης του σκοπού τους και (β) την τρέχουσα οικονοµική συγκυρία που επηρεάζει όλα τα εµπλεκόµενα µέρη, θεωρούµε ότι είναι σκόπιµο να επανεξετασθούν οι ισχύουσες διατάξεις που αφορούν ιδίως τα εξής:

1) διαµόρφωση όρων και προϋποθέσεων για τη δραστηριοποίηση των πλοίων, όπως:
α) η τροποποίηση – διακοπή εκτέλεσης δροµολογίων,
β) η αντικατάσταση πλοίου µε άλλο, κατάλληλου µεγέθους για την εξυπηρέτηση των συγκοινωνιακών αναγκών και
γ) η δροµολόγηση πλοίου για ορισµένο διάστηµα σε γραµµή που η εταιρεία του πλοίου εξυπηρετεί ετησίως

2) στελέχωση των ακτοπλοϊκών πλοίων για περιόδους πέραν εκείνων που έχουν υποχρέωση εκτέλεσης δροµολογίων

3) λειτουργία του Συµβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών

Θεωρώντας ότι όλες οι εµπλεκόµενες πλευρές έχουν κοινό ενδιαφέρον για την εξασφάλιση της επίτευξης του σκοπού που εξυπηρετούν οι θαλάσσιες ενδοµεταφορές, σας καλούµε, έως τις5 Δεκεµβρίου 2012, να µας γνωρίσετε τις απόψεις σας επί της ουσίας των προαναφερθέντων, καθώς και τις προτεινόµενες από πλευράς σας τροποποιήσεις του θεσµικού πλαισίου, υπό σχετική τεκµηρίωση.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, στις αρχές του επόµενου έτους, θα εισηγηθεί τις απαραίτητες τροποποιήσεις επί των σηµείων που θα αναδειχθούν στο ανωτέρω πλαίσιο διαβούλευσης. Πέραν των θεσµικών φορέων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, η παρούσα διαβούλευση είναι ανοικτή και µπορούν να µετέχουν σε αυτήν όλοι οι χρήστες της ακτοπλοΐας, οι τοπικές κοινωνίες και φορείς καθώς και οι επιχειρήσεις».
Προµήνυµα το ύφος;

Αξίζει να σηµειώσουµε ότι παράλληλα, ο κ. Μουσουρούλης έχει προσκαλέσει αυτή την περίοδο, άλλους εµπλεκόµενους, σε διάλογο για την αναδιαµόρφωση των όρων της ναυτεργασίας. Επισηµαίνουµε ότι η άποψη της εφηµερίδας µας είναι πως όλα τα θέµατα πρέπει να αναδιαµορφώνονται στην πολιτική. Δεν πάσχουµε από αγκυλώσεις κοµµατόπληκτων που πωλούν προστασία σε εργαζόµενους έναντι αµοιβής σε ψήφους. Όµως, είµαστε σταθερά υπέρ της άποψης ότι ο τίµιος πολιτικός θα πρέπει να αλλάζει τα δεδοµένα µόνο υπέρ των αδυνάτων και υπέρ του συµφέροντος της πλειοψηφίας µίας κοινωνίας. Αν προς αυτή την κατεύθυνση ετοιµάζεται να κινηθεί ο κ. Μουσουρούλης, έχε καλώς. Τι λένε όµως τα στοιχεία, τι λένε τα τεκµήρια που έχουµε στη διάθεση µας, καθώς οδεύουµε σε αλλαγές; Αυτό προσπαθούµε να ανιχνεύσουµε µε τα ρεπορτάζ µας.
Η νησιωτική πολιτική

Ενδεικτικό για το «που θέλει να το πάει» ο κ. Μουσουρούλης είναι άλλο κείµενο του που δηµοσιοποίησε τελευταία σχετικά µε τις απόψεις του για τη νησιωτική πολιτική στο Αιγαίο για την οποία είναι υπεύθυνος. Αξίζει κανείς να παρατηρήσει ότι ο τρόπος που συντάσσει ο ίδιος το κείµενο του είναι σαν να µην κυβερνά, αλλά σαν να είναι διαχειριστής ενός συντονιστικού φορέα ο οποίος «θα διεκδικήσει, θα συζητήσει», ακόµα και για πράγµατα που είναι δεδοµένα σε επίπεδο νοµοθεσίας. Διαβάστε το κείµενο:

«[…] Στο πλαίσιο των ανωτέρω, το Υπουργείο µας προγραµµατίζει τις ακόλουθες δράσεις:

– Να προχωρήσει σε οργανωµένη διαβούλευση µε κοινωνικούς και επιχειρηµατικούς φορείς, προκειµένου να συζητήσουµε µαζί τους τα κριτήρια εξισορρόπησης για να αντιµετωπιστεί όσο γίνεται πιο αποτελεσµατικά, στο πλαίσιο της υφιστάµενης οικονοµικής κατάστασης της χώρας, ο κίνδυνος που ενέχει η κρίση για τον κοινωνικό και επιχειρηµατικό ιστό των νησιών µας.

– Να ζητήσει τη µεταφορά της εποπτείας του Ερευνητικού Ινστιτούτου Νησιωτικής Πολιτικής (άρθρο 208 του Ν.3852/2010) από το Υπουργείο Εσωτερικών στη Γενική Γραµµατεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδεχοµένως στο πλαίσιο ευρύτερης συνεργασίας µε πανεπιστήµιο, έτσι ώστε να µην απαιτηθούν οικονοµικοί πόροι.

– Να αιτηθεί φορολογικά και άλλα κίνητρα, όπως η διατήρηση του µειωµένου ΦΠΑ στα νησιά µας, η θέσπιση ΦΠΑ στις µεταφορές και η εξέταση κατάργησης κρατήσεων υπέρ τρίτων στα εισιτήρια.

– Να συσταθεί το Συµβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής µε τη συµµετοχή της διοίκησης, της αυτοδιοίκησης, επαγγελµατικών & νησιωτικών φορέων.

– Παρακολούθηση του νοµοθετικού έργου των Υπουργείων και εντοπισµός ρυθµίσεων που µπορούν να λειτουργήσουν ως µοχλοί εξισορρόπησης. Αν οι ρυθµίσεις αυτές προκαλούν οικονοµικό κόστος, συντονισµός µε το αρµόδιο Υπουργείο.

– Στην ανάπτυξη και ευρεία χρήση των ΤΠΕ στη τυπική εκπαίδευση και στην αναβάθµιση της Τεχνικής Εκπαίδευσης µε τη παράλληλη κατάρτιση ενός Σχεδίου Επιµόρφωσης των δηµοσίων / δηµοτικών υπαλλήλων στα νησιά µε τη χρήση των ΤΠΕ.

– Να συνδράµει προς την ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης για τους νέους στη νησιωτική µας χώρα, προκειµένου όχι µόνο να παραµείνουν σε αυτά, αλλά ει δυνατό να αναπτυχθούν κίνητρα που θα προσελκύσουν και άλλους στην επιλογή της αξιοποίησης των δυνατοτήτων των νησιών µας.

– Να προστατευθεί η ελληνική µας ταυτότητα δια της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς. Για το σκοπό αυτό, θα βοηθούσε ιδιαίτερα, η ολοκληρωµένη προβολή του Αιγαιοπελαγίτικου Πολιτιστικού Αποθέµατος, µε την παράλληλη υποστήριξη των φορέων για τη διατήρηση, διαχείριση και ενιαία προβολή πολιτιστικής κληρονοµιάς σε επίπεδο νησιού-προορισµού. Οι κινήσεις αυτές σε συνδυασµό µε την υποστήριξη φορέων για ένταξη στοιχείων της πολιτιστικής κληρονοµιάς των νησιών στις λίστες Παγκόσµιας κληρονοµιάς της UNESCO, καθώς µε την προετοιµασία φακέλου για συνολική ένταξη Αιγαίου στη λίστα Παγκόσµιας Κληρονοµιάς θα συνέβαλλε σηµαντικά στην επίτευξη των εθνικών µας στόχων.

– Ολοκλήρωση των µελετών διαχείρισης προστατευοµένων περιοχών & διατήρηση της αυτοτέλειας των φορέων διαχείρισης αυτών στο νησιωτικό χώρο, καθώς και εφαρµογή του Ευρωπαϊκού Κανονισµού για τη προστασία του τοπίου, ενώ κρίνεται σκόπιµη η εξέταση δηµιουργίας και διαχείρισης Θαλασσίων Πάρκων & Αποθεµάτων.

– Διαµόρφωση ενός ολοκληρωµένου Ενεργειακού Σχεδιασµού των νησιών µας, µε την ανάπτυξη των ΑΠΕ και των Έξυπνων Ενεργειακών Συστηµάτων. Ολοκληρώνοντας το σχεδιασµό της Διαχείρισης των Νερών, µέσω των Προγραµµάτων Διαχείρισης Θαλασσίων και Εσωτερικών Υδάτων (ΕΟΧ), µε την παράλληλη αξιοποίηση των Προγραµµάτων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στα νησιά µας, και την αναβάθµιση της ενεργειακής κατάστασης των κτιρίων των νησιών µας, θα εξοικονοµήσουµε σηµαντικά χρηµατικά ποσά, ενώ δεν θα επιβαρύνουµε περαιτέρω το φυσικό µας περιβάλλον, αυξάνοντας παράλληλα το βιοτικό επίπεδο του πληθυσµού µας.

– Στήριξη της απασχόλησης των ανέργων και των ευπαθών κοινωνικών οµάδων στα νησιά µέσω τοπικών σχεδίων για την απασχόληση, την αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων στον νησιωτικό χώρο (πχ. ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, αυτοδιοίκηση, ευπαθείς κοινωνικές οµάδες κλπ) και τον επανασχεδιασµό Δοµών Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για την εξυπηρέτηση εργαζοµένων, ανέργων και γενικότερα πολιτών στον χώρο αυτό.

– Προώθηση Προϊόντων Ποιότητας στα νησιά, µέσω της ανάπτυξης Σχεδίου για την εφαρµογή ειδικών ρυθµίσεων στα νησιά, στο πλαίσιο των Λιγότερο Ευνοηµένων Περιοχών (ΛΕΠ).

– Υγεία:

Αναβάθµιση α) της πρωτοβάθµιας υγείας: για µόνιµους κατοίκους και επισκέπτες των νησιών µας, η οποία εστιάζεται κυρίως στην αντικατάσταση αγροτικών ιατρών µε ιατρούς γενικής ιατρικής, στην εξασφάλιση τουλάχιστον του απαραίτητου εξοπλισµού των ιατρείων για αποφυγή µετακίνησης ασθενών (αιµατολογικό, καρδιολογικό, υπέρηχο), σύνδεση µε κεντρικά νοσοκοµεία για γνωµάτευση, κινητές µονάδες προληπτικής ιατρικής για κάλυψη µικρών νησιών (πχ. Δελφίνι της Ζωής και της Ελπίδας) αλλά και β) της δευτεροβάθµιας υγείας που στοχεύει στη διατήρηση της µέγιστης αυτονοµίας /αυτοτέλειας νησιωτικών νοσοκοµείων.

– Να δοθούν κίνητρα στελέχωσης των νησιωτικών µας νοσοκοµείων

  • Να θεσπιστούν κριτήρια αξιολόγησης των µονάδων υγείας στα νησιά
  • Να γίνει επανεξέταση του συστήµατος διακοµιδής των ασθενών.

Για την υδροδότηση των άνυδρων νησιών, στόχος µας είναι να ολοκληρώσουµε τις εγκαταστάσεις και τη λειτουργία µονάδων αφαλάτωσης, έτσι ώστε να σταµατήσει η µεταφορά νερού µε υδροφόρα πλοία.

– Περιβάλλον:

Προώθηση του ΠΔ και των ΥΑ που τροποποιούν τα ρυµοτοµικά σχέδια και τις πολεοδοµικές µελέτες σε διάφορα νησιά του Αιγαίου.
Σε συννενόηση µε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, επαναφορά του από 2009 σχεδίου χωροταξικού σχεδιασµού για το νησιωτικό και παράκτιο χώρο, δεδοµένου ότι καθόριζε χρήσεις γης, θέσπιζε όρους δόµησης του παράκτιου χώρου και γενικότερα αντιµετώπιζε πολλές οικονοµικές και κοινωνικές ανάγκες στα νησιά.
Προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, καθαρή ναυσιπλοΐα, έλεγχος και διαχείριση αποβλήτων των πλοίων».

Και άλλα, µικρά

  • Ενδεικτικές των προθέσεων του υπουργού είναι και οι απόψεις που κατέθεσε – µόλις πριν µία εβδοµάδα – σε συνέντευξη του για τις άγονες γραµµές, αλλά και τη διαχείριση των λιµανιών των νησιών. Για τη χρηµατοδότηση γραµµών είπε: «Οι δυνατότητες επέκτασης της κρατικής χρηµατοδότησης είναι ανύπαρκτες, αλλά κάνουµε ό,τι είναι δυνατόν για να αποφύγουµε την περικοπή δροµολογίων ή προσεγγίσεων».
  • Για τα λιµάνια των νησιών µε τουριστική και εµπορική κίνηση, η πρόθεση του είναι να τα παραχωρήσει σε ιδιώτες: «Οι νέοι οργανισµοί θα είναι αρµόδιοι για την κατάρτιση του αναπτυξιακού σχεδίου τους και των σχεδίων ασφαλείας των λιµανιών αρµοδιότητάς τους, την έκδοση όλων των διοικητικών πράξεων που αφορούν τη χερσαία ζώνη, τον καθορισµό των λιµενικών τελών και την είσπραξή τους από τους χρήστες, την υλοποίηση έργων και τη συντήρηση υποδοµών ή εξοπλισµού, συνεργαζόµενοι στενά µε όλους τους αρµόδιους φορείς, π.χ. για θέµατα ασφάλειας και αστυνόµευσης, τελωνείων κ.λπ.».

 

Συµπέρασµα

Όπως καταλαβαίνει ο κάθε αναγνώστης, για κάποιους νησιωτικούς προορισµούς που δεν αποδίδουν αυτή την περίοδο, όσο χρειάζεται για να πουληθούν οι δηµόσιες εγκαταστάσεις τους, τα πράγµατα φαντάζουν δύσκολα για το επόµενο διάστηµα. Επίσης, η ακτοπλοΐα δείχνει να οδηγείται σε είδος µεταφοράς τουριστών και όχι νησιωτών και τουριστών. Τέλος, οι δυνατότητες ανάπτυξης των τοπικών επιχειρήσεων µάλλον θα γίνει δύσκολη.
Όσες τοπικές κοινωνίες δεν διαθέτουν δικούς τους ισχυρούς πυλώνες να διεκδικήσουν την αυτοδιάσωση τους, θα οδηγηθούν σε σοβαρές περιπέτειες.

Ακούει κανείς;