Τα Νέα Πάρου – Αντιπάρου της 24|11|12 στα περίπτερα τύπου των νησιών μας