Το Λιμενικό Ταμείο Πάρου – Αντιπάρου συνεδριάζει | Τα θέματα

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου  2012 και ώρα 13.00 στα γραφεία του ΔΛΤ (πλατεία Εκατονταπυλιανής, Παροικία) για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1: Αναμόρφωση Προϋπολογισμού.
ΘΕΜΑ 2: Ψήφιση ανάληψης και διάθεσης πιστώσεων.
ΘΕΜΑ 3: Έγκριση πρακτικών πρόχειρου Διαγωνισμού και ανάθεση έργου «Βελτίωση χερσαίου χώρου Λιμένος Πούντας (κατασκευή φυλακίου/Σ,  W.C ,στέγαστρο αναμονής, διαγραμμίσεις  κ.λ.π».
ΘΕΜΑ 4: Έγκριση πρακτικών του ανοικτού διαγωνισμού και ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια  αναρροφητικού σαρώθρου καθαρισμού Λιμενικής Ζώνης Παροικίας».
ΘΕΜΑ 5: Διόρθωση απόφασης  Δ.Σ  5/2012.
ΘΕΜΑ 6: Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή φωτοσημαντήρα Λ. Παροικίας.
ΘΕΜΑ 7: Απευθείας ανάθεση έργου «Τοπογραφική αποτύπωση Λιμένος Παροικίας».
ΘΕΜΑ 8: Αίτηση επιστροφής χρημάτων από εταιρεία ταχυμεταφορών.