Διαδικασίες και στις Κυκλάδες για τον ΣΥΡΙΖΑ

Σύμφωνα με ανακοίνωση της οργάνωσης του ΣΥΡΙΖΑ στις Κυκλάδες, «… με στόχο τη διαμόρφωση ενός νέου μαζικού πολιτικού φορέα που θα ανατρέψει τις δυνάμεις του νεοφιλελευθερισμού και των μνημονίων ο ΣΥΡΙΖΑ – Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο ξεκινάει…

…τη διαδικασία ανάδειξης αντιπροσώπων για την Πανελλαδική Συνδιάσκεψη της Αθήνας.

Στο πλαίσιο αυτό η τοπική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ στη Σαντορίνη καλεί τα μέλη και τους φίλους του κόμματος, ιδιαιτέρως τους νέους, να πάρουν μέρος στη γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 25 Νοεμβρίου στις 11:00 το πρωί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συνεταιρισμού Θηραϊκών Προϊόντων (SANTO Wines) στον Πύργο.

Τα θέματα της συνέλευσης είναι:
Εκλογή αντιπροσώπων για την Πανελλαδική Συνδιάσκεψη
Εκλογή μελών της Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Θήρας
Μέλη μπορούν να εγγραφούν καθ’ όλη τη διάρκεια της Συνέλευσης με δικαίωμα του εκλέγειν, όχι όμως και του εκλέγεσθαι (ως αντιπρόσωποι).

Αντίστοιχη διαδικασία πραγματοποιείται την Κυριακή και στη Σαντορίνη και στη Μήλο.

Η προσωρινή Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Θήρας,
που συνεδρίασε για το σκοπό αυτό στις 18-11-2011