Καλημέρα με ένα τραγούδι…

…από το συγκρότημα «Εθνική Φανφάρα» στο τραγούδι «Περπατώντας με ένα φάντασμα»