Προσφυγή του Δήμου Πάρου για την κατάργηση της ΔΟΥ

 

Με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε σήμερα (21|11|12) ο Δήμος Πάρου γνωστοποίησε ότι στράφηκε στη δικαιοσύνη ενάντια στην απόφαση για την κατάργηση της ΔΟΥ Πάρου.
Το κείμενο έχει ως εξής:

«Ο Δήμος Πάρου σε εκτέλεση της υπ’ αρίθμ. 374/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου κατέθεσε την από 20-11-2012 αίτηση ακύρωσης κατά της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με την οποία αναστέλλεται από 13-1-2013 η λειτουργία της Δ.Ο.Υ. Πάρου. Δεσμεύεται επίσης να καταθέσει το ταχύτερο δυνατόν και αίτηση αναστολής της απόφασης αυτής ώστε να πετύχει να μην εκτελεστεί καθόλου».