Τα Νέα Πάρου – Αντιπάρου της 17ης Νοεμβρίου 2012 στα περίπτερα τύπου των νησιών μας