Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Πάρου | Η ημερήσια διάταξη

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου θα πραγματοποιηθεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1: Απολογισμός δράσης Τουριστικής Επιτροπής 2012 και έγκριση προγραμματισμού 2013.
ΘΕΜΑ 2: Έγκριση ανανέωσης σύμβασης με την Εταιρεία Συμβούλων Τουριστικού marketing Π. Μαρτάκης και Σία Ο.Ε.
ΘΕΜΑ 3: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πάρου στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση στο Όσλο «Reiselivsmessen».
ΘΕΜΑ 4: Έγκριση συμμετοχής Δήμου Πάρου σε road show στη Γαλλία και πρόταση δέσμευσης και ανάληψης υποχρέωσης.
ΘΕΜΑ 5: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση και αναπαλαίωση ανεμόμυλων Αγ. Άννας και Δημαρχείου Πάρου».
ΘΕΜΑ 6: Έγκριση μετάθεσης χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου 7Χ7 Νάουσας».
ΘΕΜΑ 7: Έγκριση διενέργειας προμηθειών του Δήμου Πάρου.
ΘΕΜΑ 8: Αποδοχή και έγκριση μελέτης του έργου «Ανάπλαση πλατείας πρώην στρογγυλής δεξαμενής Μάρπησσας».
ΘΕΜΑ 9: Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πάρου οικονομικού έτους 2012.
ΘΕΜΑ 10: Απόφαση για παραχώρηση χώρου για στέγαση λιμενικού φυλακίου στο αγκυροβόλιο Νάουσας.
ΘΕΜΑ 11: Αποδοχή και έγκριση μελέτης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου περιφερειακού δρόμου Παροικιάς».
ΘΕΜΑ 12: Αποδοχή και έγκριση μελέτης του έργου «Επισκευή οδοστρώματος στην Αλυκή από Ξενοδοχείο Αφροδίτη έως οικία Γ. Χανιώτη».