Μετά την ψήφιση του 3ου μνημονίου γενναιόδωροι με τους ναύτες, στην κυβέρνηση

Από το υπουργείο Ναυτιλίας σήμερα 9|11 ανακοινώθηκε ότι με την υπ. αριθμ. πρωτ. Υ207/2012 απόφαση του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά μετά από εισήγηση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Κωστή Μουσουρούλη αίρεται η πολιτική κινητοποίηση των πληρωμάτων των δρομολογημένων Επιβατηγών, Επιβατηγών Οχηματαγωγών και Φορτηγών Οχηματαγωγών πλοίων του Εμπορικού Ναυτικού που είχε επιβληθεί με την υπ’ αριθμ. Υ290/29-11-2010 απόφαση.

Συναφώς με την υπ. αριθμ. πρωτ. 733.10-25/215α/2012 απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου αίρεται η επίταξη των υπηρεσιών των πληρωμάτων των δρομολογημένων Επιβατηγών, Επιβατηγών Οχηματαγωγών και Φορτηγών Οχηματαγωγών Πλοίων του Εμπορικού Ναυτικού. Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.