Καταστρέφουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση με το μνημόνιο 3 χωρίς επιχειρηματολογία | Με στοιχεία Όλι Ρεν οι αντιμνημονιακοί

Και το 2011 οι ελληνικοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) είναι οι λιγότερο χρεωμένοι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση!!! Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που προώθησε ο Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων κ. Όλι Ρεν, στο Νίκο Χουντή, κατόπιν σχετικής ερώτησης του έλληνα ευρωβουλευτή.

Ενώ με την ψήφιση του νέου Μνημονίου στην Ελληνική Βουλή, εγκρίνονταν  μεταξύ άλλων νέες σημαντικές περικοπές στα έσοδα της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Όλι Ρεν προωθούσε στον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Χουντή, πίνακα με τα χρέη των τοπικών αυτοδιοικήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τον πίνακα αυτό προκύπτει…

… ότι, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, και το 2011, οι ΟΤΑ της χώρας μας ήταν λιγότερο χρεωμένοι  σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ποσοστό δανεισμού μόλις 0,9% επί του ΑΕΠ!

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, όπως και το 2010, οι πλέον εύρωστες οικονομίες της Ευρώπης παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά δανεισμού των ΟΤΑ, ως ποσοστό του ΑΕΠ. Έτσι, τα υψηλότερα ποσοστά εμφανίζουν η Ιταλία και η Ολλανδία με 8,6%, η Γαλλία με 8,4%, η Δανία με 7,3%, η Σουηδία με 7%, η Φινλανδία με 6,5% και η Γερμανία με 5,4%. Τα χαμηλότερα ποσοστά από την άλλη, παρουσιάζουν η Μάλτα με 0,1%, η Ελλάδα με 0,9%, η Βουλγαρία με 1,3%, η Λιθουανία με 1,8%, η Κύπρος και η Σλοβενία με 1,9%, κλπ.

Στη συνέχεια, ακολουθεί ο πίνακας, στον οποίο, όπως διευκρινίζει στην απάντησή του ο κ. Ρεν, «παρουσιάζεται το ύψος του ενοποιημένου ακαθάριστου χρέους (ορισμός ΔΥΕ) των τοπικών αυτοδιοικήσεων των κρατών μελών για το 2011».

 

Κράτος Μέλος Χρέος ΟΤΑ 2011            (εκατ. ευρώ) Ποσοστό χρέους ΟΤΑ επί ΑΕΠ 2011
Βέλγιο 18.217,6 4,9%
Βουλγαρία 481,2 1,3%
Τσέχικη Δημ. 3.837,5 2,5%
Δανία 17.468,2 7,3%
Γερμανία 139.264,0 5,4%
Εσθονία 538,8 3,4%
Ιρλανδία 5.448,7 3,4%
Ελλάδα 1.904,0 0,9%
Ισπανία 35.420,0 3,3%
Γαλλία 166.888,0 8,4%
Ιταλία 135.205,0 8,6%
Κύπρος 337,2 1,9%
Λετονία 1.230,7 6,1%
Λιθουανία 568,2 1,8%
Λουξεμβούργο 974,6 2,3%
Ουγγαρία 3.814,6 3,8%
Μάλτα 4,0 0,1%
Κάτω Χώρες 51.661,0 8,6%
Αυστρία 9.140,1 3,0%
Πολωνία 14.607,9 4,0%
Πορτογαλία 10.097,7 5,9%
Ρουμανία 3.269,4 2,4%
Σλοβενία 685,2 1,9%
Σλοβακία 1.814,6 2,6%
Φινλανδία 12.310,0 6,5%
Σουηδία 27.310,9 7,0%
Ην. Βασίλειο 87.074,1 5,0%