Έκτακτο δημοτικό συμβούλιο για άυριο 9|11

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου  2012 και ώρα 12.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο  παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: Διορισμός συνηγόρων για την άσκηση αίτησης ακυρώσεως και αίτησης αναστολής με αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής του Π.Δ. 18/1989, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά των Υπουργικών Αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών Δ6Α1144680 ΕΞ2012, Δ6Α1144678 ΕΞ2012 και Δ6Α1144729 ΕΞ2012.

Πρόκειται για τις αποφάσεις των υπουργών με τις οποίες καταργούνται οι εφορείες στα νησιά των Κυκλάδων (πλην δύο). Οι δήμαρχοι των νησιών που πλήττονται, αποφάσισαν πριν λήξει η προθεσμία που δίνει ο νόμος, να προσφύγουν στα αρμόδια δικαστήρια για να ακυρωθούν οι σχετικές αποφάσεις. Επειδή τα χρονικά όρια για προσφυγή τελειώνουν, σε τοπικό επίπεδο οι δήμοι που εμπλέκονται έχουν την υποχρέωση να πάρουν θετικές αποφάσεις από τα δημοτικά συμβούλια τους για ανάθεση σε δικηγόρους των σχετικών δικαστικών αγώνων.