Δημοτική Κοινότητα Παροικιάς | Συνεδρίαση | Τα θέματα

 

 

 

Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου, της Δημοτικής Κοινότητας Παροικιάς στις 31.10.2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1: Λήψη απόφασης για διάστρωση σκυροδέματος στο υπάρχον πεζοδρόμιο έμπροσθεν του Παιδικού Σταθμού.
Θέμα 2: Λήψη απόφασης για κατασκευή πεζοδρομίου στον Περιφερειακό δρόμο από Αλσύλιο έως Γυμνάσιο.
Θέμα 3: Γνωμοδότηση για την υπόδειξη θέσης τοποθέτησης μονάδας παραγωγής πόσιμου νερού με τη μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης.
Θέμα 4ο: Αίτημα κ. Σαρρή Ν. Ιωάννη για κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στη θέση Ψηλός Μύλος.
Θέμα  5ο: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 200 ΘΕΣΕΩΝ) κ. Μπιζά Γεράσιμου.
Θέμα 6ο: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) Ι. Μουρλά Α.Ε.
Θέμα 7: Αιτήσεις καταστημάτων για χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων.
Θέμα 8: Αιτήσεις καταστημάτων για χορήγηση άδειας παράτασης χρήσης    μουσικών οργάνων.