Δήμος Πάρου | Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 30/10

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 και ώρα 18.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


ΘΕΜΑ 1: Απόφαση για διακήρυξη ανοικτής δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Χωριουδάκι – Λάκκοι Δ. Πάρου».
ΘΕΜΑ 2: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 2ου πρωτοκόλλου κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών για το έργο «Διαμόρφωση – επέκταση πρώην κοινοτικού καταστήματος για την στέγαση Νηπ/γείου Μάρπησσας Πάρου.
ΘΕΜΑ 3: Έγκριση μελέτης και προκήρυξη διαγωνισμού έργου «Πλακόστρωση δρόμου πλησίον παιδικής χαράς Αγ. Νικολάου Αλυκής».
ΘΕΜΑ 4: Έγκριση στατικής μελέτης έργου «Κατασκευή στίβου 400μ. γηπέδου ποδοσφαίρου και δύο γηπέδων 5Χ5 στη περιοχή Αγροκήπιο Νάουσας Δ. Πάρου.
ΘΕΜΑ 5: Μεταβολές σχολικών μονάδων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 2013-2014.
ΘΕΜΑ 6: Γνωμοδότηση προς εφαρμογή του αρ.14 του Ν.4038/12 ως προς την άσκηση υπαίθριου στάσιμου  και υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου με άδεια τύπου Β και άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου με άδεια τύπου Α.
ΘΕΜΑ 7: Απόφαση σε αίτημα Γ. Πουλίου σχετικά με τον εορτασμό μνήμης ήρωα Νικολάου Στέλλα.
ΘΕΜΑ 8: Αίτημα Σπύρου Παναγιώτη για λειτουργία επιχείρησης εκμίσθωσης μοτοσικλετών άνω των 50 κυβικών στην Νάουσα Πάρου.
ΘΕΜΑ 9: Απόφαση για τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων στην περιοχή παραλία Πούντας Δ.Κ. Παροικίας Πάρου.
ΘΕΜΑ 10: Απόφαση για μίσθωση ακινήτου στη θέση «Φλόγα» Παροικίας Πάρου προς κάλυψη στεγαστικών αναγκών του Γυμνασίου Παροικίας Πάρου.
ΘΕΜΑ 11: Απόφαση για εκμίσθωση ακινήτων Δ. Πάρου στην περιοχή Αγ. Ιωάννης Δέτης για χρήση καρνάγιου.
ΘΕΜΑ 12: Απόφαση για μίσθωση ακινήτου αποθήκης στην Παροικία για τις ανάγκες υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού.
ΘΕΜΑ 13: Αίτημα Πετρόπουλου Ιωάννη για τοποθέτηση μαρμάρινης πλάκας προς τιμήν  του Μίχα Δημητρίου.
ΘΕΜΑ 14: Ορισμός δημοτικών συμβούλων και αναπληρωτών τους ως Προέδρων στο Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης θεάτρων –κινηματογράφων – κέντρων διασκέδασης, λούνα παρκ κλπ.
ΘΕΜΑ 15: Καθαρισμός αγροτικού δρόμου στη θέση Πρωτόρια Δ.Κ. Νάουσας Δ. Πάρου.
ΘΕΜΑ 16: Απόφαση για έγκριση διενέργειας προμηθειών Δ. Πάρου.
ΘΕΜΑ 17: Αίτημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ταχυδρομικών.
ΘΕΜΑ 18: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας των Πανταζόπουλου Σωτηρία και Πανταζόπουλου Άννα στη θέση Βουνάλια Νάουσας Δ. Πάρου.
ΘΕΜΑ 19: Αναμόρφωση εσόδων – εξόδων προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2012 Δήμου Πάρου.
ΘΕΜΑ 20: Προκήρυξη διαγωνισμού για μίσθωση ακινήτου στη Δ.Κ. Πάρου για τις πολιτιστικές ανάγκες του νησιού.
ΘΕΜΑ 21: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Τσιμεντόστρωση δρόμου στην Αμπέλα Παροικίας.
ΘΕΜΑ 22: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Συντήρηση και βελτίωση τάπητα οδοστρωμάτων Δ.Δ. Αρχιλόχου.
ΘΕΜΑ 23: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Συντήρηση και βελτίωση τάπητα οδοστρωμάτων Δ.Δ. Νάουσας.
ΘΕΜΑ 24: Έγκριση κατασκευής τεχνικού έργου στην περιοχή Χρυσή Ακτή Τ.Κ. Μάρπησσας Δ.Πάρου.
ΘΕΜΑ 25: Δέσμευση και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δ. Πάρου έτους 2012.
ΘΕΜΑ 26: Απόφαση για κοπή δένδρου στο ποτάμι ΕΛΗΤΑΣ περιοχής Λειβάδια Δ. Πάρου.
ΘΕΜΑ 27: Έγκριση συνεργασίας με τον τουριστικό οδηγό Tourist Guide και     δέσμευση και ψήφιση διάθεσης πίστωσης.
ΘΕΜΑ 28: Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την οικονομική χρήση 2012 Δήμου Πάρου.
ΘΕΜΑ 29: Απόφαση για απομάκρυνση ζαρντινιερών και γλαστρών από δημοτικό χώρο στα Μάρμαρα Τ.Κ. Αρχιλόχου.
ΘΕΜΑ 30: Αίτημα Στ. Σπανού για έγκριση μεταφοράς νερού με αγωγούς σε κοινόχρηστο χώρο.