Απαράδεκτη επιστολή – ανακοίνωση Εμπορικού Επιμελητηρίου Κυκλάδων για την κατάργηση των ΔΟΥ στα νησιά

Ο πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Κυκλάδων  κ. Γ. Ρύσσος δημοσιοποίησε μία απαράδεκτη ανακοίνωση σε σχέση με την υπόθεση της κατάργησης από τη συγκυβέρνηση, των ΔΟΥ στις Κυκλάδες (πλην Σύρου και Νάξου). Για να παραπλανήσει τα μέλη του Επιμελητηρίου που δεν εδρεύουν στη Σύρο, διατυπώνει ένα κείμενο με το οποίο δηλώνει την επιφύλαξη του για το μέτρο, αλλά όχι την άρνηση του. Δηλαδή ο κ. Γ. Ρούσσος αρνείται να εκπροσωπήσει αυτό που επιθυμούν οι τοπικές κοινωνίες σε κάθε νησί.
Βάζει ως προϋπόθεση να λειτουργήσουν τα φορολογικά ΚΕΠ, δηλαδή τα σημεία διακινήσεων των φορολογικών εγγράφων, για να εφαρμοστεί το μέτρο. Όμως η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών κάθε νησιού εκτός Σύρου και Νάξου ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ αυτή την εξέλιξη. Επιθυμούν να λειτουργούν αυτόνομες ΔΟΥ, όπως σήμερα και οι αποφάσεις για κάθε συναλλασσόμενο να βγαίνουν σύμφωνα με τη νομοθεσία και την επιτόπια επίγνωση των υπαλλήλων κάθε ΔΟΥ.

Το ότι ο κ. Ρούσσος ενεργεί για το συμφέρον της Σύρου, ενώ είναι πρόεδρος επιμελητηρίου όλων των Κυκλάδων το καταλάβαμε…
Το ότι είναι επίκουρος του μνημονίου και των μνημονιακών πολιτικών, επίσης το καταλάβαμε…
Μήπως επιθυμεί να είναι και «τροχονόμος» ρουσφετιών μεταξύ των μελών του επιμελητηρίου άλλων νησιών και των συγκεντρωμένων ΔΥΟ σε Σύρο Νάξο και Πειραιά, όταν εφαρμοστεί το μέτρο;

Ακολουθεί η επιστολή Γ. Ρούσσου:

«Κύριε Υπουργέ,

Με αφορμή σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών (12/10/2012) με θέμα «Ενοποιήσεις Δ.Ο.Υ.», θα θέλαμε να τονίσουμε τις έντονες επιφυλάξεις μας αναφορικά με την κατάργηση Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), σε μια περιοχή με δεδομένες σημαντικές ιδιαιτερότητες, όπως είναι οι Κυκλάδες.

Χωρίς σε καμία περίπτωση να παραγνωρίζουμε την ανάγκη για εξορθολογισμό του Δημοσίου Τομέα στη χώρα μας, αλλά, αντιθέτως, ως ένθερμοι υπέρμαχοί της, διατηρούμε σοβαρές αμφιβολίες αναφορικά με το βαθμό στον οποίο η ενοποίηση των Δ.Ο.Υ. των νησιών των Κυκλάδων θα αποφέρει τα οφέλη που επιθυμεί το Υπουργείο, ενώ, παράλληλα, δεν θα προκαλέσει και σημαντικά προβλήματα στις τοπικές επιχειρήσεις.

Η κατάργηση Δ.Ο.Υ. στο Νομό μας, και ιδιαίτερα σε νησιά με πολυπληθή επιχειρηματική κοινότητα και έντονη οικονομική δραστηριότητα, αν δε συνοδεύεται από έναν ώριμο σχεδιασμό για τη διάδοχη κατάσταση, ενέχει τον κίνδυνο επιβάρυνσης των τοπικών επιχειρήσεων με άσκοπες μετακινήσεις προς τα νησιά στις οποίες θα διατηρηθούν οι Δ.Ο.Υ., υψηλότερο λειτουργικό κόστος λόγω των μετακινήσεων αυτών, απώλεια πολύτιμων ανθρωποωρών για το εργατικό δυναμικό τους.

Στο παραπάνω πλαίσιο, σας παρακαλούμε όπως επανεξετάσετε με μεγάλη προσοχή το σχεδιασμό του Υπουργείου που αφορά στην ενοποίηση των Δ.Ο.Υ. του Νομού μας. Μια τέτοια απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί βιαστικά και, κυρίως, χωρίς να έχει διασφαλιστεί:

  • η άμεση λειτουργία των Γραφείων Εξυπηρέτησης Πολιτών, όπως προβλέπεται στο σχέδιο του Υπουργείου, ήδη από την επόμενη ημέρα της ενοποίησης των Δ.Ο.Υ. στα νησιά που αυτή προβλέπεται, και
  • η πλήρης κάλυψη των αναγκών των συναλλαγών με τις φορολογικές αρχές των τοπικών επιχειρήσεων και των πολιτών από τη δομή και τις υπηρεσίες των Γραφείων Εξυπηρέτησης Πολιτών, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι οι τοπικοί πληθυσμοί και οι τοπικές επιχειρηματικές κοινότητες δεν θα επιβαρυνθούν άδικα καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την κατάργηση των οικείων Δ.Ο.Υ.

Κύριε Υπουργέ,

Είμαστε σίγουροι ότι γνωρίζετε πολύ καλά πως η επιχειρηματικότητα στη χώρα μας βρίσκεται σε δεινή θέση, η οποία, μάλιστα, επιδεινώνεται καθημερινά από τις επιπτώσεις της ύφεσης. Ο νησιωτικός χαρακτήρας και ο κατακερματισμός της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Νομού μας σε πολλά νησιά προκαλεί, στις συνθήκες αυτές, πρόσθετες δυσκολίες στις τοπικές επιχειρήσεις. Πιστεύουμε ότι οι αποφάσεις που αφορούν τη διοικητική εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων των Κυκλάδων πρέπει να λαμβάνονται μετά από πολύ προσεκτική εξέταση όλων των παραμέτρων, και, ιδίως, των επιπτώσεων που θα έχει η εφαρμογή τους στην τοπική επιχειρηματική δράση. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία, ευελπιστώντας να λάβετε υπόψη σας τις θέσεις του Επιμελητηρίου μας, που αποτελούν μια ειλικρινή και χωρίς υπερβολές προσέγγιση του θέματος.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ».