Δήμος Πάρου | Οικονοµικός Απολογισµός 2011

Ρεποσρτάζ από την εφημερίδα τα «Νέα Πάρου – Αντιπάρου» της 6|10|12

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία ο οικονοµικός απολογισµός – ισολογισµός οικονοµικών καταστάσεων διαχειριστικού έτους 1/1/2011 – 31/12/2011 του Δήµου Πάρου, στη συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου στις 3/10/2012. Τα έσοδα ανήλθαν στα 10.893.983 ευρώ και τα έξοδα στα 9.557.367 ευρώ. Τα καθαρά κέρδη του Δήµου ανήλθαν στο 1.336.615 ευρώ.
Τα έσοδα…

…από τις ανταποδοτικές υπηρεσίες ανήλθαν στα 2.501.832 ευρώ και τα αντίστοιχα τιµολογηθέντα έξοδα στα 2.926.125 ευρώ. Έτσι, παρουσιάζεται µια αρνητική διαφορά εσόδων – εξόδων (έλλειµµα) των ανταποδοτικών τελών σε ποσοστό 16,82%. Το κεφάλαιο των µακροπρόθεσµων δανείων του Δήµου από το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ανέρχεται στα 481.937 ευρώ από τα οποία 45.171 ευρώ αφορούν δόσεις που θα καταβληθούν µέσα στο 2012.

Σύµφωνα µε τον κ. Βλαχογιάννη «η διαµορφωθείσα κατάσταση όπως προκύπτει από τις οικονοµικές καταστάσεις είναι θετική, παρά τις µειώσεις τελών (παρεπιδηµούντων, ακαθάριστων εσόδων των καταστηµάτων) και τη σηµαντική µείωση των επιχορηγήσεων του δήµου από τους ΚΑΠ».
Τέλος, σύµφωνα µε την Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου Πάρου που συνεδρίασε µε τη συµµετοχή µόνο των µελών της πλειοψηφίας (Χ. Βλαχογιάννης, Ν. Ραγκούσης, Στ. Γαβαλάς, Π. Κουτσουράκης και Π. Ρούσσος), απουσίαζαν τα δύο µέλη της αντιπολίτευσης (Κ. Ροκονίδας, Αγ. Πατέλης), «[…] το εµφανιζόµενο πλεόνασµα της χρήσης 2011 προέρχεται κατά το µέγιστο από τη µερική ή µη απόδοση χρηµατικών ποσών προς Νοµικά Πρόσωπα στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας του Δήµου για περιστολή των δαπανών».
Τι είπαν

Ο δήµαρχος κ. Χρ. Βλαχογιάννης είπε: «Ο ισολογισµός µας δείχνει µία καλή εικόνα σε µία πολύ κακή οικονοµική συγκυρία. Ο δήµος µας είναι νοικοκυρεµένος. Ο δείκτης ρευστότητας είναι 3,64 φορές µεγαλύτερος, άρα µπορούµε να ανταποκριθούµε στα έξοδα. Δεν έχουµε δανεισµό πλην των παλιών δανείων και είµαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις µας. Τα έσοδα σε σχέση µε το 2010 είναι αυξηµένα και τα έξοδα µειωµένα. Σε όλους τους οικονοµικούς δείκτες υπάρχει µία βελτίωση». Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης του Δηµοτικού Συµβουλίου Πάρου, κ. Γρ. Πρωτολάτη είπε: «Οι αριθµοί που παρουσιάζονται είναι αµείλικτοι. Είναι φανερό ότι δεν έχει εφαρµοστεί το τεχνικό πρόγραµµα. Τα έσοδα που προέβλεπε ο προϋπολογισµός για το 2011 ήταν 19.283.000 ευρώ και τελικά βεβαιώθηκαν τα 10.893.000 ευρώ. Τα περισσότερα έργα που βάζετε αποτελούν µόνο τίτλους για να υπάρχει προσδοκία στους κατοίκους ότι κάποτε θα γίνουν. Η προσπάθεια ωραιοποίησης της κατάστασης πρέπει να σταµατήσει».

Ο δηµοτικός σύµβουλος της ΚΕΠ Πάρου, κ. Μ. Ισιγώνης µίλησε για τις κατατµήσεις έργων, για τις προµήθειες, τους πρόχειρους διαγωνισµούς κλπ. Το ίδιο γίνεται και στο Λιµενικό Ταµείο είπε. Από τη Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου, απουσίαζε ο κ. Κ. Ροκονίδας και έτσι, αναγνώστηκε επιστολή του. Μεταξύ άλλων στην επιστολή του κ. Ροκονίδα, γραφόταν: «[…] Αυτός ο απολογισµός αποτυπώνει την εκτέλεση έργων, δαπανών και προµηθειών που στο σύνολο τους δεν ανταποκρίνονται όπως εµείς αντιλαµβανόµαστε τις πραγµατικές ανάγκες των παριανών λαϊκών στρωµάτων. Αυτός ο απολογισµός «αδιαφορεί» για την τραγική κατάσταση που βρίσκονται στο νησί µας πολλά νοικοκυριά, αποτέλεσµα της ακολουθούµενης εγκληµατικής πολιτικής των κυβερνήσεων των τελευταίων χρόνων. Αυτός ο απολογισµός αποτελεί οικονοµικά την διαχειριστική ενσωµάτωση του Δήµου στη πολιτική της κρατικής υποχρηµατοδότησης, των περικοπών, της µελλοντικής στάσης πληρωµών και της χρεοκοπίας».

Ο κ. Στ. Φραγκούλης (πλειοψηφία) είπε ότι διαφωνεί µε την επιστολή Ροκονίδα, διότι είναι ένα καθαρά πολιτικό κείµενο. Ακόµα, διαφώνησε για τις υπόνοιες που άφησε ο κ. Ισιγώνης και τον κάλεσε αν έχει στοιχεία για κακοδιαχείριση να τα καταθέσει στον εισαγγελέα.
Ο κ. Γ. Μπαφίτης (Πάρος – ΑΞΙΑ) υποστήριξε ότι η µείωση των εσόδων προέρχεται κυρίως από τις µικρές σχετικά εισπράξεις των ανταποδοτικών τελών και όχι από τη µείωση των επιχορηγήσεων.
Ο κ. Αντ. Αρκάς (πλειοψηφία) για όσα ακούστηκαν από την κ. Γρ. Πρωτολάτη για την υστέρηση του τεχνικού προγράµµατος είπε: «Ήρθα εδώ για να κρίνω την οικονοµική πολιτική του δήµου και όχι του τεχνικού προγράµµατος».
Ο κ. Γ. Καρατζάς (Πάρος – ΑΞΙΑ» δήλωσε: «Ο δηµοτικός σύµβουλος εκλέγεται για να κάνει πολιτική και όχι λογιστική. Πρέπει λοιπόν στον απολογισµό να διακρίνουµε τις πολιτικές. Μέσα από τα νούµερα βλέπουµε ότι η πολιτική της δηµοτικής πλειοψηφίας δεν είναι η σωστή. Στον τουρισµό πάµε από το κακό στο χειρότερο, ενώ άλλα γειτονικά νησιά τα καταφέρνουν καλύτερα. Καµιά πρόβλεψη ακόµα για Α.Π.Ε. Συνεχίζουµε να πληρώνουµε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για ενέργεια. Αντί για αναβαθµισµένες κοινωνικές πολιτικές συνεχίζουµε να διαθέτουµε κονδύλια σε γιορτές και πανηγύρια».

Ακόµα, µίλησε ο κ. Π. Κουτσουράκης (πλειοψηφία) που υπεραµύνθηκε της ορθότητας του απολογισµού και ο κ. Γ. Λουκής (πλειοψηφία) που υποστήριξε ότι οι δαπάνες ελέγχονται και όποιος έχει στοιχεία για τη νοµιµότητά τους να πάει στον εισαγγελέα.
Δευτερολογίες

Η κ. Γρ. Πρωτολάτη στη δευτερολογία της είπε: «εµµένουµε ως παράταξη ότι η κατάσταση δεν είναι αυτή που θέλει να παρουσιάσει η δηµοτική αρχή. Να σταµατήσετε τα λόγια και να κάνετε έργα».
Ο κ. Μ. Ισιγώνης ο οποίος είχε δεχθεί τα πυρά της πλειοψηφίας λόγω των όσων ανέφερε για τις κατατµήσεις έργων διάβασε τους τίτλους 5 µελετών για το ίδιο έργο (γήπεδο Νάουσας) και συµπλήρωσε: «Οι µελέτες καθορίζουν στη συνέχεια και τα έργα», δηλαδή, ότι και τα έργα θα κατατµηθούν µε τον ίδιο τρόπο, όπως οι µελέτες.
Στη συνέχεια ανέγνωσε 34 έργα µε απευθείας αναθέσεις και όπως είπε «δίνονται σε συγκεκριµένους εργολάβους. Αυτό τι σηµαίνει; Ο νοών νοείτο». Ακόµα διάβασε και άλλα έργα µε ποσά έως 12.000 ευρώ που είναι και αυτά µε απευθείας αναθέσεις.

Ο κ. Χρ. Βλαχογιάννης υποστήριξε ότι οι απευθείας µελέτες γίνονται γιατί η Πάρος είναι µικρός τόπος και δεν υπάρχουν παραπάνω από 2-3 εργολάβοι. «Όταν κάνουµε διαγωνισµούς συνεννοούνται µεταξύ τους και δίνουν εκπτώσεις έως 1%» είπε. Ακόµα, θύµισε την υπόθεση της ΚΔΕΠΑΠ και το έλλειµµα που είχε και είπε ότι «η αντιπολίτευση έστησε πανηγύρι ότι βουλιάζει ο Δήµος». Τελειώνοντας την τοποθέτησή του συµπλήρωσε: «Δεν πανηγυρίζουµε ενώ θα έπρεπε. Δεν είπα ότι «πετάει» ο Δήµος, ενώ θα µπορούσα. Η αντιπολίτευση – όχι όλη – προσπάθησε να κάνει το άσπρο – µαύρο».