Απεργία της ΠΝΟ στο πλοία για τη Πέμπτη 18|10|12

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΝΟ:

Η Διοίκηση της ΠΝΟ κατά την σημερινή (16|10|12) συνεδρίασή της, απεφάσισε, με μυστική ψηφοφορία, 24ωρη Πανελλαδική απεργία των πληρωμάτων σε όλες τις κατηγορίες των πλοίων την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2012, με έναρξη την 00.01 ώρα και λήξη την 24.00.

Δυόμιση χρόνια ύστερα από την υπαγωγή της χώρας μας στο μηχανισμό στήριξης Ευρωπαϊκής Ένωσης – Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που οδήγησε…


…στην υπογραφή των σχετικών Μνημονίων και των Εφαρμοστικών Νόμων, οι ναυτεργάτες, εν ενεργεία και συνταξιούχοι, αλλά και οι οικογένειές τους, βιώνουν μια άνευ προηγουμένου κατεδάφιση σειράς εργασιακών και κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων τους, που είχαν κατακτηθεί με αγώνες και θυσίες δεκαετιών.

 

Η Κυβέρνηση βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο επεξεργασίας νέων επώδυνων μέτρων, κατ΄επιταγήν της Τρόικα, έναν Αρμαγεδώνα ληστρικών μέτρων με τα οποία σφαγιάζονται και συνθλίβονται τα όσα ελάχιστα έχουν απομείνει από τις προηγούμενες περικοπές μισθών, επιδομάτων, συντάξεων κλπ., λεηλατώντας τα εισοδήματα και τα δικαιώματά τους, με αποτέλεσμα την μαζική εξαθλίωση εργαζομένων και συνταξιούχων και τελικά την ισοπέδωση της κοινωνίας. Η Διοίκηση της ΠΝΟ με την παραπάνω απεργία της, αναδεικνύει τα προβλήματα του κλάδου και το πράττει γιατί θεωρεί ότι τα προβλήματα των εργαζομένων θαλάσσιου και χερσαίου χώρου έχουν κοινό παρανομαστή, δηλ. την άνευ προηγουμένου άγρια, βάρβαρη και ανάλγητη επίθεση Κυβέρνησης και Τρόικα στα εργασιακά και κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματά τους.

Η επικείμενη ψήφιση από τη Βουλή του νέου φορολογικού νομοσχεδίου στο οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, περιλαμβάνεται δυσμενής αλλαγή του τρόπου φορολόγησης των Ελλήνων ναυτεργατών, αυξάνοντας και πάλι τους συντελεστές φορολόγησής τους, συζητήθηκε εκ νέου κατά την παραπάνω Συνεδρίαση της Διοίκησης της ΠΝΟ. Η ΠΝΟ επαναλαμβάνει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί μια τέτοια ισοπεδωτική αντιμετώπιση, γιατί αυτό θα αποτελέσει αντικίνητρο για την προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα, όταν η προσπάθεια προσέλκυσης πρέπει να αποτελεί εθνική υπόθεση και επί πλέον γιατί θα αποτελέσει ισχυρό κίνητρο φυγής πλοίων από το ελληνικό νηολόγιο σε ξένες σημαίες, με αποτέλεσμα την απώλεια θέσεων εργασίας για τους Έλληνες ναυτεργάτες.

Στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης, που υιοθετήθηκε κατά την Συνεδρίαση αυτή, αποφασίστηκε η πραγματοποίηση σειράς επαφών με εφοπλιστικές εταιρείες της Ακτοπλοΐας τις αμέσως επόμενες ημέρες, προκειμένου να υπάρξει μια εφ΄όλης της ύλης συζήτηση για τα προβλήματα του κλάδου (όροι εργασίας και αμοιβής, οργανικές συνθέσεις, δεκάμηνη απασχόληση, κλπ.), με τελικό ορίζοντα και στόχο την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των πληρωμάτων στο χώρο της Ακτοπλοΐας.

 

Πέραν των παραπάνω δύο θεμάτων, τα πρώτης προτεραιότητας κυρίαρχα αιτήματα του κλάδου είναι:

  • Άμεση ανάκληση της πολιτικής επιστράτευσης Ελλήνων ναυτεργατών και κατάργηση της σχετικής νομοθεσίας που την επιβάλλει.
  • Επαναφορά των εργασιακών και κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων των ναυτεργατών στο προ των Μνημονίων και των σχετικών Εφαρμοστικών Νόμων καθεστώς
  • Υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας για όλες τις κατηγορίες πλοίων
  • Εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και της κείμενης νομοθεσίας
  • Άμεση εξόφληση δεδουλευμένων αποδοχών πολλών μηνών στα πληρώματα επιβατηγών πλοίων, ιδιαίτερα εκείνων της Ακτοπλοΐας
  • Άμεση αντιμετώπιση της όξυνσης της ανεργίας στους Έλληνες ναυτεργάτες, καταπολέμηση της λεγομένης «μαύρης» εργασίας, που ανέρχεται στο 50% του συνόλου των εργαζομένων και ανταπόκριση επί τέλους του Γραφείου Εύρεσης Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ) στο ρόλο για τον οποίον ιδρύθηκε
  • Επαναφορά των παροχών του Οίκου Ναύτου προς τους ναυτεργάτες και τις οικογένειές τους στο φυσικό τους φορέα, τον Οίκο Ναύτου, ώστε να σταματήσει η απαράδεκτη και ταπεινωτική ταλαιπωρία των ναυτεργατών, εν ενεργεία και συνταξιούχων, από τον ΕΟΠΥΥ για την προμήθεια των φαρμάκων τους
  • Χωρίς άλλη καθυστέρηση αντιμετώπιση από την Πολιτεία των οξυμμένων και χρονίων προβλημάτων της Ναυτικής Εκπαίδευσης και ειδικότερα την κατάσταση στις Α.Ε.Ν. και το Κ.Ε.Σ.Ε.Ν., σε ό,τι αφορά την άμεση πρόσληψη Καθηγητών, την αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής τους και διάθεση των απαραίτητων κονδυλίων για την κάλυψη των αναγκών των σπουδαστών στα πλαίσια της Κατευθυντήριας Εκπαίδευσης επί Πλοίου

    Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί ώστε η εναλλακτική αυτή εκπαίδευση να αντιμετωπίζεται χωρίς προβλήματα στη ναυτολόγηση σπουδαστών, ώστε να μην διατρέχουν κίνδυνο απώλειας σχολικών εξαμήνων και το ακόμη σοβαρότερο διαγραφής τους από την εκπαίδευση.

Τονίζεται ότι η παραπάνω απεργία της ΠΝΟ και των Ελλήνων ναυτεργατών αποτελεί την απαρχή προγράμματος απεργιακών κινητοποιήσεών της, που θα πραγματοποιηθούν το προσεχές διάστημα με νεότερη απόφασή της, ώστε να σταματήσει επί τέλους ο κατήφορος, που έχουν πάρει τα πράγματα και με μαθηματική ακρίβεια οδηγούν στην ολοσχερή εξαφάνιση του κλάδου, στην διάλυση του κοινωνικού ιστού και στην ισοπέδωση της κοινωνίας.